Stabilní hasicí zařízení – Sinorix™ H2O GAS (200/300BAR)

Systém plyno-vodního GHZ

Spojením nejlepších hasicích vlastností z oblasti plynového SHZ a vodního hašení vzniká nový systém - H2O Gas. Systém je vhodný především pro hašení hluboko uložených ložisek požáru. Dusík zde slouží jako pohonná jednotka a zároveň se účastní procesu hašení. Vodní složka zajišťuje ochlazování prostoru a hořících předmětů. Systém je bezkonfliktní vůči životnímu prostředí. Pro přežití lidského organismu je nutné zajistit min. koncentraci kyslíku 10% objemu chráněného prostoru.

Vlastnosti

  • Chemické složení: N2 + vodní mlha

  • Princip hašení: snížení koncentrace kyslíku v chráněném úseku a chlazení pomocí vodní mlhy

  • Třídy požáru: A - pevné látky, B - kapalné látky, C - plynné látky, hluboko uložená ložiska požáru nebo horké povrchy; lze hasit i elektrické zařízení

  • Aplikace: totální zaplavení chráněného prostoru, vždy jsou nutné přetlakové klapky

Aplikace

  • knižní archívy, horké povrhy, serverovny, rozvodny, dieselové agregáty


Výhody

  • Spojení dusivého efektu plynu a chadícího účinku vody.

  • Bez drastického dopadu na chráněné předněty oproti sprinklerovým systémům.