Stabilní hasicí zařízení – Sinorix™ H2O JET

Systém mlhového MHZ

Systém vodní mlhy, kde přesně definovaná velikost vodní kapky intenzivně chladí hořící předměty. Systém je určen pouze pro lokální použití.

Vlastnosti

  • Chemické složení: vodní mlha

  • Tlak na trysce: 12,5 až 22,5 bar

  • Princip hašení: masivní chladící účinek pomocí vodních kapek (vodní mlhy) s přesně definovanou velikostí

Aplikace

  • pouze pro lokální aplikace (volně stojící předměty a objekty)

  • testovací stolice motorů

  • turbíny


Výhody

  • velice rychlé hašení, řádově do 10 sekund

  • nízká spotřeba vody

  • není nutný záložní el. zdroj oproti vysokotlakým čerpadlům