Stabilní hasicí zařízení – Sinorix™ N2 (200/300BAR)

Systém plynového GHZ s přírodním plynem - dusík

Přírodní plyn, který má velice podobné chování v ohni jako inertní plyny, např. argon. Jedná se o naprosto bezkonfliktní plyn. Pro přežití lidského organismu je nutné zajistit min. koncentraci kyslíku 10% objemu chráněného prostoru.

Vlastnosti

 • Chemické složení: N2

 • ISO označení: IG-100

 • Plnící tlak: 200 bar nebo 300bar při 15°C

 • Princip hašení: vytěsnění kyslíku z chráněného úseku na hodnotu cca 12%

 • Koncentrace: závislé na hašeném materiálu, cca 40-50% objemu

 • Třídy požáru: A - pevné látky, B - kapalné látky, C - plynné látky

 • Aplikace: totální zaplavení chráněného prostoru, vždy jsou nutné přetlakové klapky

 • Ostatní: dýchatelný, bezbarvý, nevodivý a nekorozivní plyn

Aplikace

 • Plyn může být požit téměř ve všech aplikacích.

 • Například: telekomunikační zařízení, počítačové místnosti, sklady, kabelová vedení, transformátory s obsluhou, generátorové a řídící místnosti, archivy (papír a elektronické nosiče dat), trezorové místnosti, muzea, sklady bavlny, vojenská skladiště, sklady chemických a petrochemických výrobků, motory, turbíny, přečerpávací stanice a generátory, sklady hořlavých kapalin a plynů


Výhody

 • Hašení bez vzniku vedlejších produktů

 • Snadné a levné získání plynů (plněno místně, bez nákladných licenčních poplatků)

 • Výsledek je lepší, nebo rovný hasebnímu efektu jako při použití plynných směsí (neexistuje argument pro upřednostnění používání směsí přírodních plynů)

 • Minimální cena za opětovné naplnění

 • Obecně platí že je bez rizika pro obsluhující personál.