Stabilní hasicí zařízení

SINORIX™ 1230 (42BAR)

Systém plynového GHZ s hasicí látkou Novec™ 1230


SINORIX™ 227 (42BAR)

Systém plynového GHZ s hasicí látkou HFC227ea


SINORIX™ CDT (300BAR)

Systém plynového GHZ s řízeným vypouštěním přírodního plynu - dusík


SINORIX™ H2O GAS (200/300BAR)

Systém plyno-vodního GHZ


SINORIX™ H2O JET

Systém mlhového GHZ


SINORIX™ N2 (200/300BAR)

Systém plynového GHZ s přírodním plynem - dusík


ÚSTŘEDNA STABILNÍHO HASICÍHO ZAŘÍZENÍ XC10

Ústředna stabilního hasicího zařízení XC10


TICHÁ TRYSKA SINORIX™ SILENT NOZZLE

Tichá tryska pro plynová GHZ s inertními plyny v serverovnách