Servis, údržba, upgrade systémů

Advantage services je chráněná značka celosvětové koncepce modulárního servisního programu společnosti Siemens. Obsahuje na 40 uživatelsky orientovaných modulů v osmi skupinách. Jeho nasazení zákazníkům sníží provozní náklady, zvýší spolehlivost a ochrání jejich investice.


Rozšířená záruka

MEW

Expanded Warranty

Zákaznicky orientovaný výběr z modulů MIN, MPA, MPO, MEI, MGR, MCM, MPI, SBU určený k podpoře zákazníků a optimalizaci systému již během záruční lhůty.

Údržba a opravy

MCM

Corrective Maintenance

Práce spojené s opravami vad zjištěnými v rámci modulů MIN, MPA, MPO.


MIN

Inspection

Pravidelné vizuální prohlídky zařízení MaR (snímačů, regulátorů, DDC podstanic, akčních členů, rozvaděčů MaR a dalšího zařízení dodaného v rámci dodávky Siemens s.r.o., divize BAU) v dohodnutých termínech.

Kontrola nastavení regulovaných veličin pomocí ovladačů a sdělovačů trvale umístěných v provozu.


MPA

Performance Audit

Kontrola funkce a charakteristik jednotlivých prvků MaR s využitím měřicí a/nebo výpočetní techniky. Kontrola funkce regulačních okruhů a indikace alarmových a provozních stavů.

Kontrola funkce ( povelování, zobrazování, komunikace) nadřazeného řídicího systému.Kontrola modemového spojení.


MPO

Performance Optimisation

Optimalizace funkce celého systému z hlediska komfortu a kvality prostředí a ekonomické efektivnosti.


MEI

Emergency Intervention

Mimořádné servisní zásahy při poruše s nástupem servisního technika do 48 hodin v pracovní dny.


MES

Emergency Service

Mimořádné servisní zásahy při poruše s nástupem servisního technika do 24 hodin o víkendech a svátcích.


MGR

Guaranteed Response Time

Nástup k poruše v době kratší než 24 hod.


MPI

Parts Included

Veškeré použité náhradní díly jsou již zahrnuty v ceně smlouvy.


MCS

Consumable Supplies

Veškerý použitý spotřební materiál je již zahrnut v ceně smlouvy.


MCA

Calibration

Kalibrace určených čidel výměnnou metodou.

Přenos dat

THL

Hotline Support

Poskytnutí telefonní „horké linky“ pro Vaše dotazy.


TRM

Remote Monitoring

Dálkový monitoring umožňující kontrolu efektivity řízené technologie, analýzu alarmů a dálkové zásahy z pracoviště Siemens s.r.o., divize BAU.


TRO

Remote Operation

Dálkové provozování řízené technologie z pracoviště Siemens s.r.o., divize BAU.

Podpora provozu

OSA

Operational Assistance

Asistenční služba umožňující personálu uživatele rychle si osvojit zásady používání systému MaR hned od jeho předání. Lze ji využít např. i při onemocnění či dovolených personálu.


OCT

Customer Training

Školení personálu uživatele na pracovišti uživatele a zaměřené na jeho požadavky.

Zajištění SW

SBU

Software Backup

Pořízení aktuální kopie řídicího programového vybavení a její archivace u společnosti Siemens s.r.o., divize BAU po dobu 2 let.


SUP

Software Update

Automatické instalování změn a oprav dodané SW verze.


SUG

Software Upgrade

Automatické instalování nových SW verzí.

Kvalita a ekogolie

IAQ

Indoor Air Quality

Řízení kvality vzduchu.


EEM

Emission Monitoring

Emisní monitoring.

Podpora managementu

MTC

Technology Counsel

Analýza technologie z hlediska její optimalizace.


MMP

Maintenance Planning

Plánování údržby včetně rozpočtu.


MEA

Energy Audit

Energetický audit.


MEM

Energy Management

Řízení spotřeby z hlediska optimalizace.

Financování

FPT

Prefinancing Plan

Projekt financování.


FSF

Special Financing

Financování z úspor.


FIL

Leasing

Leasing.

Performance Contracting

PSG

Savings Guarantee

Záruka úspor.


PTA

Technology Assurance

Program ochrany investic postupnou modernizací.


PPG

Performance Guarantee

Záruka projektových parametrů.