Desigo CC

Desigo CC je řídicí systém budovy (BMS), který sleduje a zobrazuje technická zařízení. Shromažďuje všechna data a předkládá je uživatelům jednoduchým a přehledným způsobem. Desigo CC umožňuje pružně a s velkou energetickou účinností automatizovat chod budovy se zachováním nejvyšší úrovně uživatelského komfortu a bezpečnosti. Platforma Desigo CC je díky své škálovatelnosti vhodná pro malé i velké projekty s jednou nebo více řízenými technologiemi.
Desigo CC je platforma pro řízení a monitorování systémů vytápění, větrání, chlazení, osvětlení a stínění, energetický management a systémů pro zabezpečení budovy jako je přístupový, kamerový, zabezpečovací nebo protipožární systém.