I/O moduly TX-I/O™ – TXM1.6R, TXM1.6R-M

Moduly digitálních výstupů

  

Vlastnosti

 • Moduly existují ve dvou verzích:
  - TXM1.6R: 6 beznapěťových reléových digitálních výstupů. Indikace stavu každého I/O bodu zelenou LED diodou
  - TXM1.6R-M: Jako TXM1.6R, ale navíc s těmito funkcemi :tříbarevná I/O stavová LED (červená, žlutá nebo zelená), místní ruční ovládání (podle ISO 16 484-2

 •  digitálních výstupů, jednotlivě konfigurovatelných jako:
  - trvalé kontakty nebo pulsy, 1 … 3-stupňové
  - 3-polohový řídící výstup s řízením zdvihu

 • Na sousedících svorkách I/O bodů modulu je dovolená kombinace napětí (síťové AC 250 V a SELV/PELV 24 V)

 • Kompaktní rozměry dle DIN

 • Patice se svorkami a zásuvný I/O modul jsou konstrukčně oddělené

 • Sběrnicové a napájecí lišty jsou integrované do patice

 • Možnost mezipolohy, při které je modul elektricky odpojen od patice

 • Možnost rychlé výměny I/O modulu, bez odpojení kabelů a bez vlivu na funkčnost ostatních modulů

 • Na I/O modulech jsou všechny svorky, které umožnují přímé připojení periferních přístrojů bez dodatečných svorek.

 • Provoz a indikace:
  - stavové LED diody pro každý I/O bod
  - LED diody pro rychlou diagnostiku

 • Oboustranné štítky s popisem všech I/O bodů

Výhody

 • Kompaktní konstrukce - úspora místa v rozvaděči

 • Vícebarevné stavové LED diody

 • Místní ovládání (pouze TXM1.6R-M)

 • Lze kombinovat se stávajícími I/O moduly řady PTM.., PTK..

 • Lze použít se stávajícími systémy UNIGYR, VISONIK