I/O moduly TX-I/O™ – TXM1.8P

Měřící modul

  

Vlastnosti

 • 8 vstupů s LED indikací - signál / porucha.

 • 8 vstupů pro odporové články, individuálně konfigurovatelných pro měření odporu nebo teploty.

 • Je hlavně určen pro měřící články Pt100, 4-vodičové zapojení.

 • Kompaktní rozměry dle DIN.

 • Patice se svorkami a zásuvný I/O modul jsou konstrukčně oddělené.
  - Sběrnicové a napájecí lišty jsou integrované do patice
  - Možnost mezipolohy, při které je modul elektricky odpojen od patice
  - Možnost rychlé výměny I/O modulu, bez odpojení kabelů a bez vlivu na funkčnost ostatních modulů.

 • Na I/O modulech jsou všechny svorky, které umožnují přímé připojení periferních přístrojů bez dodatečných svorek.

 • Provoz a indikace
  - Stavové LED diody pro každý I/O bod, jas dle úrovně vstupu.
  - Stavové LED diody pro rychlou diagnostiku.

 • Oboustranné štítky s popisem všech I/O bodů