Radiové systémy Siemeca

Close share layer

Share this page on...

Radiový systém Siemeca AMR

Bezdrátový systém pro dálkové odčítání

Bezdrátový systém pro dálkové odečítání spotřeby měřičů energie.

Komponenty systému Siemeca jsou:

 • Komunikační uzly - představují páteř odečtového systému

 • Rozdělovače topných nákladů

 • Eektronické měřiče tepla a chladu

 • Vodoměry

 • Impulzní adaptéry

Vlastnosti

 • Systém Siemeca AMR je založen na standardizované radiové technologii v kmitočtovém pásmu 868MHz.

 • Vyniká přímou instalcí s jednoduchou obsluhou a rozsáhlou nabídkou příslušenství.

 • Může být přizpůsoben pro různé typy budov a různě rozsáhlé systémy.

 • Možnost integrace M-Bus přístrojů do radiového systému.

 • Dálkový odečety lze provádět po síti GSM nebo po jakékoli počítačové síti, např. v rámci kabelových televizních rozvodů.

Aplikace

 • Hlavní oblastí použití jsou objekty, kde je energie (teplo, voda, elektřina a plyn) dodávána jednotlivě více uživatelům, jako jsou bytové domy a komerční budovy.

 • Díky jednoduché instalaci radiového systému je vhodný u nových budov i při rekonstrukci starších objektů.


Výhody

 • Přínosy pro nájemníky: v bytech zůstává zachováno soukromí, protože při odečtech není nutné sjednávat přístup do bytů.

 • Přínosy pro správní firmy: snížení provozních nákladů, nedochází k chybám při zapisování údajů o spotřebě, jakákoliv porucha měřiče nebo jeho násilné poškození se při dálkovém odečtu včas projeví.