AEW310.2  

M-Bus impulsní adaptér

Impulsní adaptér přijímá a zpracovává impulsy z jednoho nebo dvou měřičů spotřeby s pulsním výstupem a předává takto získané údaje po M-Bus sběrnici.

Vlastnosti

  • Pulsní adaptér je součástí systému M-Bus. Používá se pro dálkový odečet údajů z měčičů s pulsním výstupem v systému M-Bus. K impulsnímu adaptéru lze připojit například vodměry pro studenou nebo teplou vodu, měřiče tepla, plynoměry, elektroměry atd.

  • Konkrétní typ připojeného měřiče se sw nastaví v adaptéru.

Aplikace

  • Dálkové měření spotřeby prostřednictvím načítání pulsů z připojeného měřiče spotřeby.

  • Monitorování propojovacího kabelu impulsního vedení v případě připojení měřiče s výstupem NAMUR.

  • Zpracování pulsů a uložení údajů o spotřebě včetně údaje ke stanovenému dni.

  • Přenos údajů v systému M-Bus


Výhody

  • Připojení různých typů měřičů spotřeby.