WFx5.. Megatron 5

Elektronické měřiče WFM5.. MEGATRON 5

Elektronické měřiče nezávislé na síťovém napájení pro měření spotřeby tepelné energie v autonomních systémech topení a ohřevu TUV

Vlastnosti

  • Jmenovité průtoky měřičů jsou 0,6m3/h, 1,5m3/h nebo 2,5m3/h.

  • Max. provozní tlak PN 16 bar.

  • Možnost komunikace (dálkového odečtu) po sběrnici M-Bus nebo radio 868MHz v systému Siemeca AMR (uzlový systém) nebo Siemeca WalkBy (pochůzkový systém).

  • Certifikát ES přezkoušení typu (certifikace dle MID): DE-12-MI004-PTB009

Aplikace

  • Hlavní oblast použití je v objektech s centrálním rozvodem pro topení, kde je tepelná a energie dodávána jednotlivě více uživatelům. Měřiče se používají pro bytové domy a komerční budovy.


Výhody

  • Možnost i následného doplnění přídavného komunikačního modulu pro dálkový odečet po sběrnici M-Bus WFZ51 nebo radiového systému Siemeca AMR (pochůzkový systém) WFZ56.OK nebo radiového systému Siemeca WalkBy (uzlový systém) WFZ566.OK. 

  • Kompaktní provedení - malé rozměry 

  • Speciální provedení: měřič pro solární systémy (směs glykolu a vody), split verze (oddělená montáž, propojovací kabel 40cm), kombinovaný měřič tepla a chladu.