WFx5.. set Megatron 5

Elektronické měřiče tepla a chladu WFN53.., WFN57..  MEGATRON 5

Elektronické měřiče nezávislé na síťovém napájení pro měření spotřeby tepelné a chladící energie v autonomních systémech topení, chlazení a ohřevu TUV včetně osazené komunikce

Vlastnosti

  • Jmenovité průtoky měřičů jsou 0,6m3/h, 1,5m3/h nebo 2,5m3/h.

  • Max. provozní tlak PN 16 bar.

  • Včetně komunikace (dálkového odečtu) po sběrnici M-Bus nebo radio 868MHz v systému Siemeca AMR (uzlový systém).

  • Certifikát ES přezkoušení typu (certifikace dle MID): DE-12-MI004-PTB009

Aplikace

  • Hlavní oblast použití je v objektech s centrálním rozvodem pro topení a chlazení, kde je tepelná a chladící energie dodávána jednotlivě více uživatelům. Měřiče se používají pro bytové domy a komerční budovy.


Výhody

  • Měřiče již mají osazené komunikační moduly pro M-Bus dálkový odečet WFZ51 nebo pro radiový odečet systém Siemeca AMR (uzlový systém) WFZ56.OK

  • Zvýhodněná cena za set 

  • Dva plnohodnotné a nezávislé rejstříky pro teplo i chlad