HMR500A.. Megatron 5

Ultrazvukové měřiče tepla HMR500A.. MEGATRON 5

Ultrazvukové měřiče nezávislé na síťovém napájení pro měření spotřeby tepelné energie v autonomních systémech topení a ohřevu TUV

Vlastnosti

  • Jmenovité průtoky měřičů jsou 1,5m3/h nebo 2,5m3/h.

  • Max. provozní tlak PN 16 bar.

  • Možnost komunikace (dálkového odečtu) po sběrnici M-Bus nebo radio 868MHz v systému Siemeca AMR a Siemeca WalkBy 

  • Životnost baterie 10let 

  • Certifikát ES přezkoušení typu (certifikace dle MID)

Aplikace

  • Hlavní oblast použití je v objektech s centrálním rozvodem pro topení a chlazení, kde je tepelná a chladící energie dodávána jednotlivě více uživatelům. Měřiče se používají pro bytové domy a komerční budovy.


Výhody

  • Malé vnější rozměry, vhodné zejména pro techologie, kde je málo místa pro instalaci měřiče 

  • Možnost kompaktní nebo oddělené montáže (vyhodnocovací jednotka je připojena kabelem délky 80cm), dodávka včetně držáku vyhodonocovací jednotky pro oddělenou montáž 

  • Možnost i následného doplnění komunikačních modulů pro dálkový odečet M-Bus nebo radio.