T230.. Ultraheat

Ultrazvukové měřiče tepla T230.. Ultraheat

Ultrazvukové měřiče nezávislé na síťovém napájení pro měření spotřeby tepelné energie v autonomních systémech topení a ohřevu TUV

Vlastnosti

  • Jmenovité průtoky měřičů jsou 0,6m3/h, 1,5m3/h nebo 2,5m3/h.

  • Max. provozní tlak PN 16 bar.

  • Možnost komunikace (dálkového odečtu) po sběrnici M-Bus nebo se dvěmi impulzními výstupy.

  • Certifikát ES přezkoušení typu (certifikace dle MID): DE-11-MI004-PTB004

Aplikace

  • Hlavní oblast použití je v objektech s centrálním rozvodem pro topení, kde je tepelná energie dodávána jednotlivě více uživatelům. Měřiče se používají pro bytové domy a komerční budovy.


Výhody

  • Malé rozměry, průtokoměrná část z kompozitního materiálu 

  • Možnost kompaktní nebo oddělené montáže (vyhodnocovací jednotka je připojena kabelem délky 1.5m)

  • Četnost odečítání po sběrnici M-Bus více než 1x za minutu