WFC2.., WFH2.. VOLUTRON 2

Elektronické vodoměry WFC2.., WFH2.. VOLUTRON 2

Elektronické vodoměry nezávislé na síťovém napájení pro měření spotřeby studené a teplé vody.

POZOR: VÝROBA  BYLA UKONČENA  NA JAŘE 2013 !!

Vlastnosti

  • Jmenovité průtoky vodoměrů jsou 1,5m3/h nebo 2,5m3/h.

  • Max. provozní tlak PN 10 bar.

  • Stavební délky 80mm, 110mm a 130mm 

  • Možnost komunikace (dálkového odečtu) po sběrnici M-Bus nebo radio 868MHz v systému Siemeca AMR.

Aplikace

  • Hlavní oblast použití je v objektech s centrálním rozvodem, kde je voda dodávána jednotlivě více uživatelům jako jsou bytové domy a komerční budovy.


Výhody

  • Měření průtoku je snímáno bez využití magnetického pole, takže není možné ovlivnění měření spotřeby vnějším magnetickým polem 

  • Možnost kompaktní nebo oddělené montáže (vyhodnocovací jednotka je připojena kabelem délky 1.5m)

  • Autodiagnostika s indikací poruch

  • Ukládání  a zobrazení kumulovaných hodnot spotřeby ke staovenému dni, např. k 31.12. a za předchozích 13 měsíců.