WFC36.., WFH36..  Volutron 3

Elektronický vodoměr WFC3.., WFH3.. VOLUTRON 3

Elektronické vodoměry nezávislé na síťovém napájení k měření spotřeby studené a teplé vody.

Vlastnosti

  • Jmenovité průtoky vodoměrů jsou 1,5m3/h nebo 2,5m3/h

  • Max. provozní tlak PN 10 bar

  • Stavební délky 80mm, 110mm a 130mm

  • Měřiče jsou vybaveny optickým rozhraním IrDA a komunikací radio 868MHz pro dálkový odečet v systému Siemeca AMR.

Aplikace

  • Hlavní oblast použití je v objektech s centrálním rozvodem, kde je voda dodávána jednotlivě více uživatelům, jako jsou bytové domy a komerční budovy.


Výhody

  • Vodoměry jsou magneticky odstíněné což znemožňuje ovlivnění měření spotřeby vnějším magnetickým polem.

  • Provozní baterie s dlouhou životností - 12 let

  • Uložení a zobrazení kumulovaných hodnot spotřeby ke stanovenému dni, např. k 31.12.

  • Autodiagnostika s indikací poruch.

  • Možnost nastavení funkce detekce úniku vody