WFK30.., WFW30..

Mechanické vodoměry  - WFK30.., WFW30..

Mechanické vodoměry pro  měření studené a  teplé vody

Vlastnosti

  • Jmenovité průtoky vodoměrů jsou 1,5m3/h nebo 2,5m3/h

  • Stavební délky 80mm, 110mm a 130mm

  • Max. provozní tlak PN 16 bar

  • Možnost i následného doplnění komunikace (dálkového odečtu) po sběrnici M-Bus nebo radio 868MHz v systému Siemeca WalkBy nebo Siemeca AMR.

  • Certifikát ES přezkoušení typu (certifikace dle MID): DE-08-MI001-PTB018

Aplikace

  • Hlavní oblast použití je v objektech s centrálním rozvodem, kde je voda dodávána jednotlivě více uživatelům, jako jsou bytové domy a komerční budovy.


Výhody

  • Možnost i následného doplnění komunikačního modulu WFZ31  pro dálkový odečet po sběrnici M-Bus

  • Možnost i následného doplnění komunikačního radiomodulu WFZ166.MO pro dálkový odečet v radiovém systému Siemeca WalkBy (pochůzkový systém) 

  • Široká nabídka kulových kohoutů FKM00.. pro připojení vodoměrů do potrubí