WFK40.., WFW40..

Mechanické vodoměry WFK40.., WFW40..

Mechanické vodoměry pro měření studené a teplé vody

Vlastnosti

  • Trvalé průtoky Q3 vodoměrů jsou 2,5m3/h nebo 4m3/h (jmenovité průtoky Qn 1,5m3/h nebo 2,5m3/h)

  • Stavební délky 80mm, 110mm a 130mm 

  • Max. provozní tlak PN 16 bar.

  • Možnost doplnění přídavného pulzního modulu pro dálkový odečet 

  • Certifikát ES přezkoušení typu (certifikace dle MID)

Aplikace

  • Hlavní oblast použití je v objektech s centrálním rozvodem, kde je voda dodávána jednotlivě více uživatelům jako jsou bytové domy a komerční budovy.


Výhody

  • Možnost i následného doplnění přídavného pulzního modulu WFZ44 (Reed) nebo WFZ43 (Namur) pro dálkový odečet s výstupem 10l/pulz

  • Možnost napojení impulzního výstupu na pulzní adaptér AEW310.2 (M-Bus sběrnice) nebo AEW366.2 radiový systém Siemeca WalkBy (pochůzkový systém) nebo AEW36.2 radiový systém Siemeca AMR (uzlový systém) 

  • Široká nabídka kulových kohoutů FKM00 pro připojení do potrubí