Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Regulátory pro fan-coilové jednotky – RDF300.. / 400..

Regulátory prostorové teploty pro dvou a čtyřtrubkové fan-coily, ruční nebo automatické třístupňové řízení otáček ventilátoru. Možnost omezení rozsahu nastavitelných teplot. Typ RDF400.01 je díky týdennímu programu vhodný pro pro rodinné domky a byty.

Vlastnosti

 • RDF300/RDF400 - napájecí napětí AC 230 V, výstupy ZAP / VYP nebo 3-bodové

 • RDF340 - napájení AC 24 V, řídicí výstupy DC 0…10 V

 • Výstup pro 3-stupňový nebo 1-stupňový ventilátor

 • Dva multifunkční vstupy pro čtečku vstupních karet, oddělené teplotní čidlo, atd.

 • Druhy provozu: Komfortní, Útlumový a Ochranný režim

 • Automatické nebo ruční přepínání vytápění / chlazení

 • Nastavitelné konfigurační a regulační parametry

 • Omezení maximální nebo minimální nastavitelné žádané teploty

 • Montáž na obdélníkové elektroinstalační krabice, rozteč šroubů 60,3 mm

 • Další funkce regulátoru RDF300.02:
  - Podsvětlený LCD displej

 • Další funkce regulátoru RDF400.01:
  - Podsvětlený LCD displej
  - Přijímač pro infračervené dálkové ovládání 
  - Týdenní časový program s 8 programovatelnými časovými bloky 

Aplikace

 • Pro řízení prostorové teploty v jednotlivých místnostech a zónách, které jsou:
  • Vytápěny nebo chlazeny 2-trubkovou fan-coilovou jednotkou
  • Vytápěny nebo chlazeny 2-trubkovou fan-coilovou jednotkou s elektrickým ohřevem
  • Vytápěny a chlazeny 4-trubkovou fan-coilovou jednotkou
  • Vytápěny nebo chlazeny zařízením s kompresorem a výparníkem
  • Vytápěny nebo chlazeny zařízením s kompresorem a výparníkem a el. ohřevem
  • Vytápěny a chlazeny zařízením s kompresorem a výparníkem

 • Regulátory RDF300…/RDF400… řídí:
  • Jeden 1- nebo 3-stupňový ventilátor
  • Jeden nebo dva ventilové pohony on/off
  • Jeden ventilový pohon on/off a jeden 1-stupňový elektrický ohřev 
  • Jeden 3-bodový pohon
  • Jeden 1-stupňový kompresor v zařízení s výparníkem nebo jeden 1-stupňový kompresor s elektrickým ohřevem

 • Regulátor RDF340… řídí:
  • Jeden 1- nebo 3-stupňový ventilátor
  • Jeden nebo dva servopohony s řídicím signálem DC 0…10 V
  • Jeden servopohon DC 0…10 V a jeden modulovaný elektrický ohřev (DC 0…10 V)

 • Regulátory jsou vhodné pro systémy: 
  • Vytápění nebo chlazení
  • Automatické přepínání vytápění / chlazení
  • Ruční přepínání vytápění / chlazení
  • Vytápění a chlazení (např. 4-trubkový systém)


Výhody

 • Řízení prostorové teploty pomocí vestavěného nebo odděleného teplotního čidla nebo čidla teploty vratného vzduchu

 • Automatické nebo ruční přepínání mezi vytápěním a chlazením

 • Výběr aplikace pomocí DIP přepínačů

 • Výběr provozního režimu pomocí tlačítka na regulátoru

 • 1- nebo 3-rychlostní řízení otáček ventilátoru (automatické nebo ruční)

 • Zobrazení aktuální prostorové nebo žádané teploty ve °C , °F nebo obojí

 • Omezení maximální nebo minimální nastavitelné žádané teploty

 • Zamykání ovládacích prvků (automatické a ruční)

 • Dva multifunkční vstupy, volně nastavitelné pro:
  – Přepínač druhu provozu (např. čtečka vstupních karet)
  – Čidlo pro automatické přepínání vytápění / chlazení
  – Oddělené prostorové teplotní čidlo nebo čidlo teploty vratného vzduchu
  – Čidlo rosného bodu
  – Povolení chodu elektrického ohřevu (změna tarifu)
  – Poruchový vstup

 • Zdokonalená funkce řízení ventilátoru, např. rozběh ventilátoru, nastavitelný prchod ventilátoru v závislosti na režimu vytápění / chlazení

 • Funkce proplachu ve spojení s 2-cestnými ventily ve 2-trubkových systémech s automatickým přepínáním vytápění / chlazení

 • Upomínka pro vyčištění filtru

 • Limitace teploty pro podlahové vytápění

 • Návrat k továrnímu nastavení konfiguračních a regulačních parametrů

 • Týdenní časový program: 8 programovatelných časových bloků pro přepínání mezi Komfortním a Útlumovým režimem (RDF400.01)

 • Volitelné podsvícení displeje (RDF300.02/RDF400.01)

 • Snímač pro infračervené dálkové ovládání (RDF400.01)