Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Starter kit

Bezdrátový systém dvouzónové regulace
Systém se již nevyrábí a nelze ho dodat, uvedená dokumentace slouží pouze pro informaci a je určena pro uživatele, kteří nemají dokumentaci k dispozici.


Bezdrátový systém regulace prostorové teploty pro aplikace ve vytápění sestávající z:

 • KIT911: jedné prostorové jednotky QAW912 a jednoho regulačního servopohonu SSA955

 • KIT914: jedné prostorové jednotky QAW912 a čtyř regulačních servopohonů SSA955

 • Sady lze rozšířit dokoupením samostatných servopohononů SSA955 až na maximální celkový počet 6 kusů

Vlastnosti

 • Starter kit může být rozšířen o další SSA955 na maximálně 6 regulačních sevopohonů

 • Rádiová komunikace protokolem KNX RF (868 MHz obousměrně)

 • Regulace prostorové teploty až pro 2 vytápěné zóny

 • Ovládání a zobrazení funkcí vytápění

 • Snímání prostorové teploty pomocí QAW912 a SSA955

 • Bateriové napájení standardními 1,5 V bateriemi typu AA

Aplikace

 • Volba provozního režimu místnosti, aktivace časovače (komfort / útlum na určitou dobu), nastavení časových programů, délka prázdnin a žádané prostorové teploty

 • Zobrazení funkcí vytápění a stavových hlášení (včetně všech regulačních servopohonů připojených bezdrátově)

 • Snímání prostorové teploty v obou topných zónách

 • Lze použít v otopných soustavách pro ovládání termostatických ventilů Siemens nebo jiných výrobců

 • Je možné použít maximálně 6 regulačních servopohonů SSA955 sdružených do jedné zóny nebo rozdělěných do dvou zón

 • Stanovení požadavku tepla z obou zón a předávání signálu požadavku na teplo do zdroje tepla pomocí reléového výstupu modulu RRV912

 • Pro uvedení do provozu není třeba žádný konfigurační nástroj nebo speciální software


Principiální schéma použití systému Starter kit:


Použití především pro:

 • Renovace

 • Obtížné podmínky pro montáž na stěnu (pískovec, sklo, atd.)

 • Proměnné uspořádání místností (změna vybavení, různý nábytek)

 • Nové budovy

 • S vyjímkou QAW912 je možné všechny přístroje obsažené ve starter kitu použít, při rozšíření centrální jednotkou QAX903, nebo QAX913 na běžnou aplikaci Synco living