Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Ekvitermní regulace – RVD...

Ekvitermní regulace pro výměníkové stanice

RVD115: ukončení prodeje 6.2010 - (náhrada RVD125)Regulátor výměníkové stanice s topným okruhem a přípravou TV se zásobníkem. 3 hydraulické aplikace.

RVD125:Regulátor výměníkové stanice s topným okruhem a přípravou TV se solárním ohřevem do zásobníku, dopouštění, komunikace ModBusRTU. Typ aplikace 1-3.

RVD135: ukončení prodeje 6.2010 - (náhrada RVD145)Regulátor výměníkové stanice s topným okruhem a přípravou TV se zásobníkem nebo průtokový ohřev. 8 hydraulických aplikací.

RVD144: Regulátor výměníkové stanice s topným okruhem a průtokovou přípravou TV, dopouštění, komunikace ModBusRTU. Typ aplikace 4.

RVD145: Regulátor výměníkové stanice s topným okruhem a přípravou TV se zásobníkem nebo průtokový ohřev, dopouštění, komunikace ModBusRTU. Typ aplikace 1-8.

RVD235: Regulátor výměníkové stanice s topným okruhem a přípravou TV se zásobníkem nebo průtokový ohřev.
28 hydraulických aplikací. LPB a M-Bus komunikace.

RVD245:Regulátor výměníkové stanice s 2 topnými okruhy a přípravou TV se zásobníkem nebo průtokový ohřev.
14 hydraulických aplikací. LPB a M-Bus komunikace.

Vlastnosti

  • Regulátory RVD jsou aplikační regulátory určené pro kompaktní objektové předávací stanice.

  • Topné okruhy jsou řízené podle časového programu ekvitermně s možností vlivu teploty prostoru.

  • Příprava TV je zajišťována průtokově přes deskový výmněník nebo nabíjecím čerpadlem v nepřímoohřívaném zásobníku.

  • Při centrálním výmněníku se teplota řídí podle nejvyššího požadavku spotřebičů, čím je zaručen ekonomický a stabilní provoz výmněníku tepla.

Aplikace

  • Aplikace jsou vyobrazeny a popsány v základní technické dokumentaci od jednotlivých typů RVD.


Výhody

  • Množství předprogramovaných standardních aplikací.

  • Nastavení parametrů je odstupňováno do třech úrovní podle zaměření parametrů (uživatel, servis, ochranné parametry).

  • Jednoduchá tvorba větších celků propojením regulátorů po komunikaci.