Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Ekvitermní regulace – UKONČENÍ PRODEJE REGULÁTORŮ RVA SRPEN 2008 !

Ekvitermní regulátory pro kotelny

Náhrada za regulátor RVA viz ekvitermní regulace RVS

RVA33.121:
Regulátor 1° kotle, čerpadlového topného okruhu a přípravy TUV

RVA43.222:
Regulátor 2° kotle, čerpadlového topného okruhu a přípravy TUV, LPB komunikace

RVA46.531:
Regulátor směšovaného topného okruhu, LPB komunikace

RVA47.320:
Regulátor kaskády kotlů s LMU64/54, čerpadlového topného okruhu a přípravy TUV, LPB komunikace

RVA53.242:
Regulátor 2° kotle, směšovaného topného okruhu a přípravy TUV, 2 multifunkční výstupy

RVA63.242:
Regulátor 2° kotle, směšovaného topného okruhu a přípravy TUV, 2 multifunkční výstupy, LPB komunikace

RVA63.280:
Regulátor 2° kotle, 2 směšovaných topných okruhů a přípravy TUV, LPB komunikace

RVA66.540:
Regulátor směšovaného topného orkuhu a přípravy TUV, LPB komunikace

Vlastnosti

 • Regulátory RVA jsou aplikační regulátory určené pro přímou montáž do kotlů.

 • Topné okruhy jsou řízené podle časového programu ekvitermně s možností vlivu teploty prostoru.

 • Příprava TUV je zajišťována nabíjecím čerpadlem v nepřímoohřívaném zásobníku.

 • Teplota kotle se řídí podle nejvyššího požadavku spotřebičů, čím je zaručen ekonomický provoz kotle.

Aplikace

 • Každý typ RVA... je určen pro určité hydraulické aplikace, které jsou popsány v základní dokumentaci.

 • Regulátory, které mají komunikaci LPB, je možné propojovat mezi sebou a řídit tak rozsáhlejší aplikace.

 • Pro tvorbu kaskád kotlů se používají RVA43.222 a RVA63.242 (pouze jako slave).

 • Pro rozšiřování o další topné okruhy je možné použít RVA46.531 a RVA63.280.

 • Kombinací přístrojů a nastavením parametrů na jednotlivých přístrojích je možné pokrýt velké množství používaných aplikací.


Výhody

 • Množství předprogramovaných aplikací s plnou nebo částečnou autokonfigurací.

 • Nastavení parametrů je odstupňováno do třech úrovní podle zaměření parametrů (uživatel, servis, ochranné parametry).

 • Jednoduchá tvorba větších celků propojením regulátorů po LPB.