Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Ekvitermní regulace – UKONČENÍ PRODEJE REGULÁTORŮ RVA65... SRPEN 2008 !

Ekvitermní regulátory RVA65... pro aplikace s alternativními zdroji tepla

Náhrada za regulátor RVA65.... viz ekvitermní regulace RVS

RVA65.642:
Bivalentní regulátor 2° kotle, tepelného čerpadla, kotle na tuhá paliva a solárního kolektoru. Kombinace max. dvou zdrojů.
Směšovaný topný okruh, příprava TUV a akumulační zásobník.
Doplňkové funkce, komunikace LPB.

RVA65.643:
Bivalentní regulátor 2° kotle, tepelného čerpadla, kotle na tuhá paliva a solárního kolektoru. Kombinace max. tří zdrojů.
Směšovaný topný okruh, příprava TUV a akumulační zásobník.
Doplňkové funkce, komunikace LPB.

Vlastnosti

 • Asi 1000 předprogramovaných hydraulických aplikací s různými kombinacemi zdrojů tepla.

 • Bivaletní provoz zdrojů.

 • Nastavení parametrů je odstupňováno do třech úrovní podle zaměření parametrů (uživatel, servis, ochranné parametry).

 • Jednoduchá tvorba větších celků propojením regulátorů po LPB.

Aplikace

 • Aplikace s plynovým kotlem, kotlem na tuhá paliva, tepelným čerpadlem a solárním kolektorem.

 • Regulátor může řídit směšovaný topný okruh a přípravu TUV.

 • Nastavením lze aktivovat 20 doplňkových funkcí.

 • Pro grafickou vizualizaci jednotlivých aplikací je k dispozici SW "Konfig Tool".


Výhody

 • Komplexní přístroj pokrývající kolem 700 základních alternativních aplikací.

 • Přístroj definuje princip jednotných hydraulických zapojení.

 • Nastavení parametrů je odstupňováno do třech úrovní podle zaměření parametrů (uživatel, servis, ochranné parametry).

 • Jednoduché rozšíření propojením regulátorů po LPB.