Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Regulátor pro fan-coilové jednotky – RDF800KN

Zapuštěný regulátor prostorové teploty s dotykovým LCD displejem a s komunikací KNX

RDF800KN

Regulátor prostorové teploty pro dvou a čtyřtrubkové fan-coily, ruční nebo automatické třístupňové řízení otáček ventilátoru. Možnost omezení rozsahu nastavitelných teplot.

Vlastnosti

 • Komunikace po sběrnici KNX (S-mód a LTE mód)

 • Velký LCD dotykový displej s podsvětlením

 • 2-bod / PI / P regulační algoritmus

 • Výstupy pro Zap/Vyp nebo 3-polohovou regulaci

 • Výstupy pro 3-stupňový nebo 1-stupňový ventilátor

 • 2 multifunkční vstupy pro čtečku vstupních karet, oddělené teplotní čidlo, okenní kontakt, atd.

 • Nezávislé funkce pro okenní kontakt a detektor přítomnosti

 • Druhy provozu: Komfort, Útlum a Ochranný režim

 • Automatická nebo ruční volba rychlosti ventilátoru

 • Automatické nebo ruční přepínání vytápění / chlazení

 • Omezení maximální nebo minimální nastavitelné žádané teploty

 • Regulace podle prostorové teploty nebo teploty odtahového vzduchu

 • Nastavitelné konfigurační a regulační parametry

 • Uvedení do provozu servisním převodníkem ACS700, konfiguračním SW ETS nebo pomocí ovládacích prvků regulátoru

 • Integrace s regulátory řady Synco 700

 • Integrace do systému DESIGO pomocí skupinových adres (ETS) nebo individuálních adres

 • Integrace do cizích systémů pomocí skupinových adres (ETS)

 • Montáž do kruhové elektroinstalační krabice CEE/VDE o průměru min 60 mm a hloubce min 40 mm

 • AC 230 V napájecí napětí

Aplikace

 • Pro řízení prostorové teploty (vytápění nebo chlazení) v jednotlivých místnostech a zónách prostřednictvím:
  • 2-trubková fan-coilová jednotka
  • 2-trubková fan-coilová jednotka s elektrickým ohřevem
  • 4-trubková fan-coilová jednotka
  • Kompresory v zařízeních s přímým výparníkem (DX type equipment)
  • Kompresory v zařízeních s přímým výparníkem (DX type equipment) s elektrickým ohřevem

 • Regulátor RDF800KN řídí:
  • Jeden 1- nebo 3-stupňový ventilátor
  • Jeden nebo dva ventilové pohony on/off
  • Jeden ventilový pohon on/off a jeden 1-stupňový elektrický ohřev
  • Jeden 3-bodový pohon
  • Jeden 1-stupňový kompresor v zařízení s výparníkem nebo jeden 1-stupňový kompresor s elektrickým ohřevem

 • Regulátory jsou vhodné pro systémy:
  • Vytápění nebo chlazení
  • Automatické přepínání vytápění / chlazení
  • Ruční přepínání vytápění / chlazení
  • Vytápění a chlazení (např. 4-trubkový systém)

 • Prostorové regulátory se dodávají s pevně danou sadou aplikací.

 • Příslušná aplikace se vybírá a aktivuje během uvedení do provozu jedním z následujících nástrojů:
  • Servisní převodník ACS
  • ETS
  • DIP přepínače a ovládací prvky regulátoru


Funkce

 • Řízení prostorové teploty pomocí vestavěného nebo odděleného teplotního čidla nebo čidla teploty vratného vzduchu

 • Přepínání mezi režimem vytápění a chlazení (automaticky dle lokálního čidla, příkazem po sběrnici nebo ručně)

 • Výběr aplikace DIP přepínačem, servisním sw ACS790, nebo konfiguračním sw ETS

 • Výběr provozního režimu pomocí tlačítka na regulátoru

 • Dočasný režim Komfort

 • 1- nebo 3-stupňové řízení otáček ventilátoru (automatické nebo ruční)

 • Zobrazení aktuální prostorové nebo žádané teploty ve °C , °F nebo obojí

 • Omezení maximální nebo minimální nastavitelné žádané teploty

 • Zamykání ovládacích tlačítek (automatické a ruční)

 • Dva multifunkční vstupy, volně nastavitelné pro:
  - Okenní kontakt
  - Detektor přítomnosti
  - Oddělené prostorové teplotní čidlo nebo čidlo teploty odtahového vzduchu
  - Poruchový vstup
  - Monitorovací vstup pro teplotní čidlo nebo stav spínače
  - Teplotní čidlo pro automatické přepínání vytápění / chlazení
  - Čidlo rosného bodu
  - Povolení chodu elektrického ohřevu (nízký tarif)

 • Zdokonalená funkce řízení ventilátoru, např. rozběh ventilátoru, nastavitelný chod ventilátoru v závislosti na režimu vytápění / chlazení

 • Funkce proplachu ve spojení s 2-cestnými ventily ve 2-trubkových systémech s automatickým přepínáním vytápění / chlazení

 • Upomínka pro vyčištění filtru

 • Limitace teploty pro podlahové vytápění

 • Návrat k továrnímu nastavení konfiguračních a regulačních parametrů

 • Rozhraní KNX (svorky CE+ a CE-) pro komunikaci s regulátory řady Synco nebo jinými přístroji kompatibilními se sběrnicí KNX

 • Zobrazení venkovní teploty nebo aktuálního času zasílaného po sběrnici KNX

 • Časový program a nastavení žádaných teplot po datové sběrnici KNX

 • Signál pro požadavek tepla nebo chladu z prostorového regulátoru se používá ve spojení s regulátorem Synco RMB7xx pro optimalizaci provozu zdroje tepla / chladu.