Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Regulátory pro fan-coilové jednotky
RDG100, RDG110, RDG100T a RDG160T

Regulátory prostorové teploty s LCD displejem

Regulátory pro aplikace s fan-coilovými jednotkami, pro aplikace s radiátory nebo podlahovým vytápěním a pro aplikace s tepelnými čerpadly.

Záloha chodu hodin při výpadku napájení: Od podzimu 2018 jsou regulátory RDG100T a RDG160T vybaveny novou funkcí, která zabezpečí chod hodin i při výpadku napájecího napětí po dobu minimálně 48 hodin.

Vlastnosti

 • RDG100 - napájecí napětí AC 230 V, výstupy ZAP / VYP, 3-bod. nebo PWM

 • RDG100T - jako RDG100, navíc přijímač pro infračervené dálkové ovládání a automatický režim s týdenním časovým programem s 8 programovatelnými časovými bloky

 • RDG110 - napájecí napětí AC 230 V, reléové (SPDT) výstupy ZAP / VYP

 • RDG160T - napájení AC/DC 24 V, 3 řídicí výstupy Y (DC 0…10 V), 3 beznapěťové reléové výstupy Q, možnost vzájemných kombinací pro ventily a ventilátor, týdenní časový program 

 • Druhy provozu: Komfortní, Útlumový a Ochranný režim

 • Automatická nebo ruční volba rychlosti ventilátoru

 • Výstup pro 3-rychlostní, 1-rychlostní ventilátor nebo ECM ventilátor DC 0..10 V (RDG160T)

 • Tři multifunkční vstupy pro čtečku vstupních karet, oddělené teplotní čidlo, atd.

 • Automatické nebo ruční přepínání vytápění / chlazení

 • Nastavitelné konfigurační a regulační parametry

 • Omezení maximální nebo minimální nastavitelné žádané teploty

 • Podsvětlení displeje

Aplikace

 • Fan-coilové jednotky se zap/vyp nebo modulovanými řídicími výstupy:

 • 2-trubkový systém

 • 2-trubk. systém s elektrickým ohřevem

 • 2-trubk. systém a radiátor / podlahové vytápění

 • 4-trubkový systém

 • 4-trubk. systém s elektrickým ohřevem

 • 2-stupňové vytápění nebo chlazení

 • Topné / chladicí stropy (nebo radiátory) se zap/vyp nebo modulovanými

 • řídicími výstupy:

 • Topný / chladicí strop

 • Topný / chladicí strop s elektrickým ohřevem

 • Topný / chladicí strop a radiátor / podlahové vytápění

 • Topný / chladicí strop, 2-stupňové chlazení nebo vytápění

 • Tepelná čerpadla s výparníkem (DX type equipment):

 • 1-stupňový kompresor pro vytápění nebo chlazení

 • 1-stupňový kompresor pro vytápění nebo chlazení s elektrickým ohřevem

 • 1-stupňový kompresor pro vytápění nebo chlazení a radiátor / podlahové vytápění

 • 1-stupňový kompresor pro vytápění a chlazení s reverzním ventilem

 • 2-stupňový kompresor pro vytápění nebo chlazení

Výhody

 • Řízení prostorové teploty pomocí vestavěného nebo odděleného teplotního čidla nebo čidla teploty vratného vzduchu

 • Automatické nebo ruční přepínání mezi vytápěním a chlazením

 • Výběr aplikace pomocí DIP přepínačů

 • Výběr provozního režimu pomocí tlačítka na regulátoru

 • 1- nebo 3-rychlostní nebo plynulé DC 0…10 V řízení otáček ventilátoru (automatické nebo ruční)

 • Zobrazení aktuální prostorové nebo žádané teploty ve °C , °F nebo obojí

 • Omezení maximální nebo minimální nastavitelné žádané teploty

 • Zamykání ovládacích prvků (automatické a ruční)

 • Tři multifunkční vstupy, volně konfigurovatelné pro:

 • Přepínač druhu provozu (čtečka vstupních karet, okenní kontakt, atd.)

 • Čidlo pro automatické přepínání vytápění / chlazení

 • Oddělené prostorové teplotní čidlo nebo čidlo teploty vratného vzduchu

 • Čidlo rosného bodu

 • Povolení chodu elektrického ohřevu

 • Poruchový vstup

 • Zdokonalená funkce řízení ventilátoru, např. rozběh ventilátoru, nastavitelný provoz ventilátoru v závislosti na režimu vytápění / chlazení, zpoždění startu ventilátoru v systémech s regulací ZAP/VYP

 • Funkce proplachu ve spojení s 2-cestnými ventily v systémech s automatickým přepínáním vytápění / chlazení

 • Upomínka pro vyčištění filtru ventilátoru

 • Limitace teploty pro podlahové vytápění

 • Návrat k továrnímu nastavení konfiguračních a regulačních parametrů

 • Týdenní časový program: 8 programovatelných časových bloků pro přepínání mezi Komfortním a Útlumovým režimem (RDG160T a RDG100T)

 • Snímač pro infračervené dálkové ovládání IRA211 (RDG160T a RDG100T)