Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Regulátory pro fan-coilové jednotky – RDG100KN, RDG160KN a RDG165KN

Prostorové regulátory s LCD displejem s komunikací KNX

Regulátory pro aplikace s fan-coilovými jednotkami, pro univerzální aplikace s radiátory nebo podlahovým vytápěním, pro topné / chladicí stropy a pro aplikace s tepelnými čerpadly.

Prostorové regulátory se dodávají s nahranou sadou aplikací. Příslušná aplikace se vybírá a aktivuje během uvedení do provozu pomocí DIP přepínačů a ovladacích prvků nebo servisním SW ACS nebo konfiguračním SW ETS.

Regulátor RDG160KN byl v nedávné době doplněn o aplikace pro regulaci topného / chladicího stropu pomocí 6-cestného kulového ventilu, případně kombinací tlakově nezávislého regulačního ventilu (PICV) a 6-cestného kulového ventilu pro přepínání vytápění / chlazení.

Vlastnosti

 • Komunikace po sběrnici KNX (S-mód a LTE mód)

 • Podsvětlení displeje

 • 2-bod / PI / P regulační algoritmus

 • Řídicí výstupy Zap/Vyp, PWM, 3-bodové nebo DC 0…10 V

 • Výstupy pro 1-nebo 3-stupňový ventilátor nebo DC 0...10 V ventilátor

 • 3 multifunkční vstupy pro čtečku vstupních karet, oddělené teplotní čidlo, okenní kontakt, atd.

 • Druhy provozu: Komfort, Útlum a Ochranný režim

 • Automatická nebo ruční volba rychlosti ventilátoru

 • Automatické nebo ruční přepínání vytápění / chlazení

 • Omezení maximální nebo minimální nastavitelné žádané teploty

 • Regulace podle prostorové teploty nebo teploty odtahového vzduchu

 • Volitelné funkce výstupních relé (RDG16..KN)

 • Vestavěné čidlo a regulace relativní vlhkosti (RDG165KN)

 • Nastavitelné konfigurační a regulační parametry

 • Uvedení do provozu servisním SW ACS790, konfiguračním SW ETS nebo pomocí ovládacích prvků regulátoru

 • Integrace s regulátory řady Synco

 • Integrace do systému DESIGO pomocí skupinových adres (ETS) nebo individuálních adres

 • Integrace do cizích systémů pomocí skupinových adres (ETS)

 • Napájecí napětí: RDG100KN: AC 230 V RDG16..KN: AC/DC 24 V

Aplikace

 • Fan-coilové jednotky se zap/vyp nebo modulovanými / spojitými řídicími výstupy:

 • 2-trubkový systém

 • 2-trubk. systém s elektrickým ohřevem

 • 2-trubk. systém a radiátor / podlahové vytápění

 • 4-trubkový systém

 • 4-trubk. systém s elektrickým ohřevem (RDG100KN)

 • 2-stupňové vytápění nebo chlazení

 • 4-trubk. systém s kombi ventilem (PICV) a 6-cestným kulovým ventilem pro přepínání top/chlaz
  (RDG160KN SW verze ≥ V2.04, index J)

 • Topné / chladicí stropy (nebo radiátory) se zap/vyp nebo modulovanými / spojitými řídicími výstupy:

 • Topný / chladicí strop

 • Topný / chladicí strop s elektrickým ohřevem

 • Topný / chladicí strop a radiátor / podlahové vytápění

 • Topný / chladicí strop, 2-stupňové chlazení nebo vytápění

 • Topný / chladicí strop s 6-cestným regulačním kulovým ventilem  (RDG160KN SW verze ≥ V1.14)

 • Topný / chladicí strop s PICV a 6-cestným kulovým ventilem pro přepínání  (RDG160KN SW verze ≥ V1.14)

 • Kompresorové aplikace přes ZAP/VYP řídicí výstupy (RDG16..KN)

 • Vytápění nebo chlazení, zařízení s kompresorem a výparníkem

 • Vytápění nebo chlazení, zařízení s kompresorem a výparníkem a elektrickým ohřevem

 • Vytápění A chlazení, zařízení s kompresorem a výparníkem

 • 2-stupňové vytápění nebo chlazení, zařízení s kompresorem a výparníkem

 • 2-stupňové vytápění nebo chlazení s kompresory v zařízení s výparníkem

 • RDG100KN řídí :

 • Jeden 1- nebo 3-stupňový ventilátor

 • Jeden nebo dva ventilové pohony on/off, PWM, nebo 3-bodové

 • Jeden pohon ventilu a jeden elektrický ohřev / radiátor

 • RDG16..KN řídí:

 • Jeden 1- nebo 3-stupňový ventilátor nebo DC 0...10 V ventilátor

 • Jeden nebo dva ventilové pohony on/off, elektrický ohřev / radiátor, ECM ventilátor DC 0 – 10 V

 • Jeden nebo dva ventilové pohony DC 0 – 10 V, elektrický ohřev / radiátor, ECM ventilátor DC 0 – 10 V

 • Jeden nebo dva ventilové pohony DC 0 – 10 V, elektrický ohřev / radiátor, 1- nebo 3-stupňový ventilátor

 • Jeden ventilový pohon on/off, jeden ventilový pohon DC 0 – 10 V, ECM ventilátor DC 0 – 10 V

 • 1- nebo 2-stupňový kompresor, s elektrickým ohřevem / radiátorem


RDG160KN: Princip hydraulického zapojení aplikace se 6-cestným kulovým regulačním ventilem. 6-cestný ventil řídí průtok jak v sekvenci vytápění, tak v sekvenci chlazení. Je ovládán spojitým signálem 0 - 10 V (2 - 10 V):


RDG160KN: Princip hydraulického zapojení aplikace s tlakově nezávislým regulačním ventilem (PICV) a 6-cestným kulovým ventilem pro přepínání vytápění / chlazení. PICV ventil řídí průtok jak v sekvenci vytápění, tak v sekvenci chlazení. Je ovládán spojitým signálem 0 - 10 V (2 - 10 V), s možností omezení průtoku pro topnou sekvenci kvůli hydraulickému vyvážení. 6-cestný ventil slouží pouze pro přepínání vytápění / chlazení a je ovládání zap/vyp nebo 3-bodovým řídicím signálem:

Výhody

 • Řízení prostorové teploty pomocí vestavěného nebo odděleného teplotního čidla nebo čidla teploty odtahového vzduchu

 • Regulace minimální / maximální relativní vlhkosti posunutím žádané teploty a sepnutím kontaktu pro odvlhčovač / zvlhčovač (RDG165KN)

 • Přepínání mezi režimem vytápění a chlazení (automaticky dle lokálního čidla, příkazem po sběrnici nebo ručně)

 • Výběr aplikace DIP přepínačem nebo nástrojem pro uvedení do provozu (ACS, ETS)

 • Výběr provozního režimu pomocí tlačítka na regulátoru

 • Nastavení parametrů nástrojem pro uvedení do provozu (ACS, ETS)

 • Dočasný režim Komfort

 • 1- nebo 3-rychlostní nebo plynulé DC 0…0,10 V řízení otáček ventilátoru (automatické nebo ruční)

 • Zobrazení aktuální prostorové nebo žádané teploty ve °C a / nebo °F

 • Omezení maximální nebo minimální nastavitelné žádané teploty

 • Zamykání ovládacích prvků (automatické nebo ruční)

 • 3 multifunkční vstupy, nastavitelné pro:
  - Přepínač druhu provozu (čtečka vstupních karet, okenní kontakt, telefonní dálkové ovládání, atd.)
  - Okenní kontakt přepne regulátor do Ochranného režimu (RDG16..KN)
  - Detektor přítomnosti přepne regulátor do Komfortního režimu (RDG16..KN)
  - Teplotní čidlo pro automatické přepínání vytápění / chlazení
  - Oddělené prostorové teplotní čidlo nebo čidlo teploty odtahového vzduchu
  - Čidlo rosného bodu
  - Povolení chodu elektrického ohřevu (tarif)
  - Poruchový vstup
  - Monitorovací vstup pro teplotní čidlo nebo stav spínače
  - Teplotní čidlo přívodního vzduchu (RDG16..KN)

 • Zdokonalená funkce řízení ventilátoru, např. rozběh ventilátoru, nastavitelný chod ventilátoru (např. blokování v závislosti na režimu vytápění / chlazení)

 • Funkce proplachu ve spojení s 2-cestnými ventily ve 2-trubkových systémech s automatickým přepínáním vytápění / chlazení

 • Upomínka pro vyčištění filtru ventilátoru

 • Limitace teploty pro podlahové vytápění

 • Omezení minimální a maximální teploty přívodního vzduchu (RDG16..KN)

 • Spolupráce s čidly AQR a QMX pro měření relativní vlhkosti a prostorové teploty (RDG165KN)

 • Spolupráce s prostorovou jednotkou QMX při řízení relativní vlhkosti, prostorové teploty a z hlediska ovládacích příkazů pro řízení ventilátoru, druhu provozu a žádaných hodnot (RDG165KN)

 • Přepínací funkce pro 2-trubkové 2-stupňové aplikace pro výměnu 1. stupně vytápění za 2. stupeň chlazení (RDG165KN)

 • Povolení chodu ventilátoru pouze pro 2. stupeň (RDG165KN)

 • Řízení 6-cestného ventilu pro topný a chladicí strop, DC 0…10 V, DC 2…10 V a invertované signály DC 10…0 V,
  DC 10…2 V (RDG160KN)

 • Řízení 6-cestného kulového ventilu pro přepínání top/chlaz (signál zap/vyp – otevřeno/zavřeno) a kombi ventil (PICV) DC 0…10V pro:
     –  Aplikace s chladicím / topným stropem (RDG160KN)
     –  Aplikace s fan coilovými jednotkami (RDG160KN SW verze ≥ 2.04)

 • Řízení 6-cestného kulového ventilu po KNX v S-Módu (RDG160KN)

 • Funkce omezení průtoku pro kombi ventil (PICV) v režimu vytápění  (RDG160KN SW verze ≥ 2.04)

 • Volitelné funkce výstupních relé (RDG16..KN):
  - Vypnutí externího zařízení během Ochranného režimu
  - Zapnutí externího zařízení (např. čerpadla, kotle) při požadavku na vytápění nebo chlazení
  - Výstup vytápění / chlazení
  - Řídicí výstup pro odvlhčovač / zvlhčovač (RDG165KN)

 • Návrat k továrnímu nastavení konfiguračních a regulačních parametrů

 • Rozhraní KNX (svorky CE+ a CE-) pro komunikaci s regulátory řady Synco nebo jinými přístroji kompatibilními se sběrnicí KNX

 • Zobrazení venkovní teploty nebo aktuálního času zasílaného po sběrnici KNX

 • Časový program a nastavení žádaných teplot po datové sběrnici KNX

 • Nastavení žádané teploty pro Útlum po sběrnici KNX (RDG165KN)

 • Optimalizace dodávky energie díky signálu požadavku na vytápění / chlazení do centrální řídicí jednotky systému Synco 700 RMB795B