Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer
Close share layer

Share this page on...

Kontaktní osoba:

Michal Bassy 

Mobile: +420 602 210 093

 michal.bassy@siemens.com

Integrované aplikace pro větší energetickou účinnost

Integrované aplikace od společnosti Siemens vám umožní zvýšit energetickou účinnosti budovy a tím výrazné snížit provozní náklady - bez ztráty komfortu ve všech místnostech. Samotné individuální řízení místnosti uspoří až 30% energie. Automatická výměna dat mezi řízenými místnostmi a centrálním vytápěním a chlazením dosahuje významné úspory energie a je základem pro dosažení energetické účinnosti třídy A.

Tyto výrobky vyráběné a dodávané společností Siemens vynikají vysokou kvalitou a snadným ovládáním. Když jsou systémově propojeny, umožňují uživatelům provozovat automatizaci budov a řídicí systémy přímo a rychle.

Detekce přítomnosti a pohybu zajišťuje, že se energie spotřebovává pouze při obsazení místnosti.

Tyto aplikace jsou flexibilní a mohou být snadno přizpůsobeny a rozšířeny v závislosti na individuálních potřebách. Společnost Siemens vám vždy nabízí odpovídající řešení s ohledem na vaše požadavky. Detektor přítomnosti a pohybu s integrovaným snímačem jasu nabízí další příležitost k úspoře energie díky řízení konstantní úrovně osvětlení. Udržuje požadovanou úroveň osvětlení v předem nastavených nebo uživatelem definovaných hodnotách pro optimální využití dostupného světla a snížení nákladů na energii.

Highlights:

  • Až 30% energetické úspory díky individuální regulaci

  • Až 20% energetické úspory díky regulaci teploty v závislosti na přítomnosti osob a časových programech.

  • Až 70% energetické úspory díky řízené ventilaci na základě požadavku.

  • Až 45% energetické úspory díky řízenému osvětlení v závisosti na přítomnosti osob a časových programech.

  • Až 30% energetické úspory díky řízené stínící technice v závislosti na přítomnosti osob a denního světla.