Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Integrované aplikace pro kancelářské budovy


Integrované aplikace s individuální regulací závislou na časových programech a přítomnosti osob zajistí větší komfort a nízkou spotřebu energie pro kancelářské budovy.

Při použití regulátorů prostorové teploty od společnosti Siemens můžete snadno řídit a pohodlně ovládat teplotu, ventilátory, podlahové topení, chlazené stropy, osvětlení a žaluzie. Ovládání osvětlení, např. prostřednictvím detektorů přítomnosti a pohybu s integrovaným senzorem jasu, jako např. UP258E společnosti Siemens nabízí další úspory energie bez ztráty komfortu. Automatické ovládání žaluzií zaručuje optimální pracovní podmínky a vysokou úroveň energetické účinnosti. A co víc, automatická výměna dat s centrálním zdrojem vytápěním a chlazením poskytuje významnou úsporu energie.

Řízení kotle na základě požadavků z místností

Pro efektivní vytápění/chlazení je ideální získat informace o skutečných požadavcích na vytápění/chlazení ze všech místností. Jak toho ale dosáhnout, obzvlášť pokud kombinujete různé prostorové přístroje a pohony ventilů? Opravdu kotel ví, na jaký výkon má topit?

Pro sběrnici KNX existuje široké spektrum prostorových přístrojů, které se liší nejen designem, ale i funkcemi. Většina z nich posílá na sběrnici požadavek na otevření ventilu 0…100%. A právě tyto požadavky lze nyní přes společnou skupinovou adresu ze všech prostorových přístrojů posílat na primární regulátor RMB795B nové série C. Primární regulátor pak lze prostřednictvím analogového výstupu 0…10 V propojit s kotlem nebo regulátorem vytápění/chlazení, anebo přes KNX LTE mód regulátorem řady Synco™. V případě, že informace z prostorové jednotky nejsou přístupné, je možné je získat přímo z KNX pohonu ventilu.

...

Regulátory řady Synco™podle normy ČSN EN 15232 spadají do třídy vysoké energetické účinnosti A. Díky tomu jsou splněny základní předpoklady k maximálně efektivnímu provozu na základě požadavků z jednotlivých místností. V systému jsou pak nižší teploty, takže dochází k nižším teplotním ztrátám, nižší tlaky, které vedou k úsporám elektrické energie a zdroj tepla/chladu může okamžitě reagovat dle požadavku. V konečném důsledku to vede k vyššímu komfortu.

....

Pro další doplňkové funkce je možné využít deset logických funkčních bloků a deset časových programů regulátoru RMB. Pro uvedení do provozu je potřeba standardní inženýrský nástroj ETS, kterým se konfigurují i ostatní přístroje na sběrnici KNX.

 Řízení kotle na základě požadavků z místností

   

Webový server pro vzdálenou správu středně velkých a malých aplikací na sběrnici KNX.

Vizualizaci pro správu technologií v budově je možné realizovat několika způsoby. Jednouz možností je použít standardní PC s KNX OPC serverem, a vytvořit tak vizualizaci v aplikaci,která není primárně určena pro sběrnici KNX. Také lze využít jednu ze specializovanýchaplikací pro mobilní zařízení, která nativně komunikují s KNX sběrnicí přes IP, anebona sběrnici přímo nainstalovat specializovaný webový server. Jak z názvu článku vyplývá, takVás v následujícím textu seznámíme s novým webovým serverem IP Control Center N 152,který spadá do poslední ze zmíněných kategorií.

Webový server přímo na sběrnici KNX

Webový server (obr. 1) jako pevná součást sběrnice KNX má tu výhodu,že může obsluhovat funkce, které na mobilních zařízeních se specializovaným softwarem nelze realizovat,protože nejsou permanentně propojeny s KNX sběrnicí (obr. 2). Takovými funkcemi mohou být časové programy,jednoduché bitové operace nebo komparace analogových hodnot. To například umožňuje vyhodnocovat požadavky z více centrálních jednotek bezdrátového systému Synco living od společnosti Siemens. Tento systém reguluje vytápění, ventilaci a klimatizaci až prodvanáct místností. Díky tomu systémem, který je primárně určen pro malé aplikace, dokáže uživatel obsloužit středně velké aplikace,které jsou zastřešeny jedinou vizualizací. Nemusí tak přistupovat na každou centrální jednotku systému Synco living zvlášť. Výsledná vizualizace je jednotná a přehledně sdružuje informace ze všech centrálních jednotekna jedné obrazovce.

Kompatibility

Pro obsluhu a uvedení do provozu nenípotřeba instalovat žádný specializovaný software.Webový server má v sobě již nainstalovanýeditor (obr. 3), ke kterému je přístuppřes všechny webové prohlížeče, které podporujíHTML 5.0 bez ohledu na to, na jakémoperačním systému běží. K editaci nebok přihlášení do systému je třeba znát pouzeadresu, heslo a mít přístroj s kompatibilnímprohlížečem.

Technické parametry

Spotřeba webového serveru je oproti standardním serverům minimální. Jde o příkonv řádech jednotek Wattů. Při šířce čtyř modulů mnoho místa na liště DIN nezabere. Navíc je ho možné použít jako standardní KNX//IP rozhraní pro KNX Tunneling k připojenína sběrnici KNX. Kapacita 250 komunikačních objektů předurčuje jeho použití ve středně velkých aplikacích, kde je třeba centrálně spravovat více funkcí a nároky na designjsou vyšší než u malých aplikací. Díky plněgrafickému editoru je možné jednotlivé stránkypřizpůsobit typům zařízení, které se budou k webovému serveru připojovat (obr. 1 a 7). Pro rychlejší uvedení do provozu je v editoru předpřipraveno šest různých grafických stylů.Je ale na uživateli, zda se rozhodne projeden z těchto stylů, nebo si vytvoří svůj styl z vlastních grafických prvků. Více-uživatelský přístup umožňuje systém optimalizovat i pro více-úrovňové ovládání, které je u středně velkých systémů už nezbytné. Webový servertaké může na základě předem definovanýchudálostí posílat mailové zprávy až dvaceti adresátům. Do vytvořené webové stránkylze vložit předpovědi počasí a integrovat videoz IP kamer.

 Ostatní funkce v číslech

Týdenní časový program může obsahovataž 300 editovatelných spínacích příkazůa modul scén až pro 5 000 scén nebo událostí.Integrovaný logický modul poskytuje až1 000 logických funkcí. Pro alarmová hlášeníje k dispozici až 250 zpráv.

Uvedení do provozu

V inženýrském nástroji ETS (obr. 5), kterývydává mezinárodní asociace KNX (http://www.knx.org), se nejprve nastaví parametrypřipojení do ethernetové sítě. Následněse navolí parametry vybraných komunikačníchobjektů, ke kterým se přiřadí požadovanéskupinové adresy pro potřeby vizualizace.Ve webovém editoru stačí už jen naimportovatnastavení komunikačních objektů z ETS.Dalším krokem je vytvoření vlastní vizualizace.Po vytvoření topologie projektu a navigacestránek lze prostřednictvím technikydrag&drop (táhni a pusť) velmi snadno vkládatjednotlivé prvky jako jsou tlačítka, vstupnía výstupní pole, ovládání scén, časové programya podobně. Nakonec přichází na řadugrafická úprava a nastavení požadovaných parametrůvloženým prvkům. Kromě nezbytnéhosoftwaru ETS k tomu není potřeba žádnýdoplňkový software ani plug-in.

Projekt

V rámci jednoho projektu na jednom webovémserveru je možné vytvořit webovéstránky různých rozměrů, přizpůsobené rozlišeníobrazovek jednotlivých zařízení, kterése k webovému serveru budou připojovat.Webové stránky tak mohou pro jednu skupinuuživatelů obsahovat technologická schémata,půdorysy a nástroje pro správu pro zobrazenína PC na velkém monitoru (obr. 6). Prodruhou skupinu obsahují pouze uživatelskározhraní s jednoduchým ovládáním, která sepřizpůsobí rozměrům displeje mobilního telefonu (obr. 7).

Další zdroje informací

Na www.siemens.com/ip-control-center je k dispozici video s prezentací webového serveru Siemens.

KNX kompatibilní multisenzory Symaro pro zápustnou montáž

Ventilace dle požadavku

Nízká hladina CO2 zvyšuje schopnost se lépe soustředit a zvyšuje pohodlí všem osobám v místnosti. Nové senzory Symaro pro zápustnou montáž měří hladinu CO2 ve vzduchu a řídí ventilaci na základě požadavku. To znamená, že je dodáváno pouze tolik čerstvého vzduchu, kolik je potřeba. Ostatní faktory, které ovlivňuji komfort v místnosti, jako jsou vlhkost a teplota, jsou měřeny a řízeny multisenzorem.

Široká škála aplikací

Senzory s KNX komunikací jsou obzvláště doporučovány do prostor, kde se osoby zdržují po delší dobu. Navíc jsou ideální tam, kde se často mění počet osob v místnosti. Díky širokému výběru rámečků od klasického až po moderní provedení, je možné senzor snadno integrovat do rozličných designových řešení místnosti.

Víc funkcí, než byste čekali

Multisenzor  poskytuje naměřené údaje na sběrnici KNX, nabízí integrovaný regulátor pro regulaci teploty v místnosti, umožňuje připojit externí teplotní senzor, řídit tří-stupňovou ventilaci a obsahuje vstupy pro připojení tlačítek pro ovládání světel nebo žaluzií nebo připojení okenního kontaktu. Aktuální stav kvality vzduchu může být zobrazen pomocí tří-barevné LED , která je umístěna přímo v krytu senzoru. Díky KNX S-módu je snadné multisenzor integrovat do systému technologie budov.

 Regulace teploty v místnosti

Tato aplikace je ideální pro malé kanceláře a místnosti s jedním radiátorem. Senzor Symaro pro zápustnou montáž měří a reguluje teplotu v místnosti. Po sběrnici KNX posílá požadavky na polohu ventilu KNX pohonu a informace o stavu oken v místnosti.

1) Multisenzor pro zápustnou montáž AQR2570NF + AQR2532NNW + 5TG2 551-0

2) Okenní kontakt 5WG1 290-7AB11

3) Pohon ventilu 5WG1 562-7AB02

Regulace klimatu v místnosti

Tato aplikace je speciálně určena pro místnosti s několika radiátory – například pro kanceláře, přednáškové nebo konferenční místnosti. Multisenzor pro zápustnou montáž s měřením hladiny CO2 v místnosti řídí ventilaci na základě požadavku a tak šetří náklady za energii. Ve spojení s integrovaným regulátorem teploty, multisenzor zajišťuje komfortní klima v místnosti. Navíc osvětlení a stínicí technika může být ovládána z konvenčních tlačítek, které se připojí na vstup multisenzoru. Po připojení externího je možné vypočítávat střední hodnotu z naměřených hodnot.

1) Multisenzor pro zápustnou montáž AQR2576NF + AQR2535NNWQ

2) Dvojité tlačítko 5TD2 111 + 5TG6 205 + 5TG2 551-0

3) Aktuátor  pro termické pohony 5WG1 605-1AB01

4) Doplňkové čidlo teploty AQR2500NF + AQR2531FNW

5) Spínací aktuátor 5WG1 562-1AB21

6) Termoelektrický aktuátor STA23 (až 4 na jednu místnost)