Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Integrované aplikace pro školní budovy

Individuální řízení místností zaručuje optimální podmínky pro vzdělávání. Se Synco living, máte jistotu maximální úrovně pohodlí a nízkou spotřebu energie.

Detektory přítomnosti, jako je např. UP258 společnosti Siemens a časové programy zajistí, aby jednotlivé místnosti byly vytápěny, chlazeny, anebo byly osvětleny pouze při přítomnosti osob. Také, vnitřní a venkovní senzory jasu zajišťují optimální stínění při maximálním využití denního světla. Další energie může být uspořena pomocí konstantního ovládání osvětlení, které zajistí, že intenzita umělého světla není větší, než je aktuálně potřeba.
Díky regulaci místností se Synco living, se mohou studenti a učitelé vždy učit a pracovat za optimálních podmínek.


Monitorování hladiny CO2 v prostoru pro zpětnou analýzu naměřených dat

V tomto článku Vám představím čidla CO2, která komunikují s malým web-serverem, který zobrazuje měřená data a navíc je ukládá do paměti pro pozdější analýzu změnu koncentrace CO2 v monitorovaných místnostech s ohledem na počet osob v místnosti, aktuální teplotu a relativní vlhkost. Čidla jsou připojena na sběrnici KNX z které jsou i napájena a na kterou posílají informace o naměřených hodnotách. Díky sběrnici KNX lze aplikaci postupně doplňovat o další přístroje a funkce.

Vysoká hladina CO2 má neblahý vliv na člověka, hlavně na jeho schopnost soustředit se a zpracovávat informace a logicky uvažovat. Proto je nezbytné udržovat akceptovatelnou hladinu CO2 obzvlášť v místnostech kde probíhá školení, výuka, anebo přednáška, protože jinak budou posluchači uprostřed výkladu usínat a nebude to z důvodu špatné kvality přednášejícího.

Vysoký tlak na snižování nákladů na vytápění a chlazení často vede k úplné (nejen tepelné) izolaci a často se opomíjí potřeba přivádět do místností čerstvý nevydýchaný vzduch, který každý z nás potřebuje. Dalším neblahým důsledkem takto izolovaných místností je nárůst vlhkosti a následná tvorba plísní, která také nikomu neprospívá.

Vzniku špatného a leckdy zdraví nebezpečného prostředí se můžeme obvykle relativně snadno vyhnout. Většinou k tomu stačí dostatečně větrat a většina problému je vyřešena, ale ač se to zdá snadné a samozřejmé, většinou se tak neděje. Jednou příčinou jsou ekonomické důvody, kdy teplo či chlad unikají zbůhdarma oknem a druhou příčinou je, že neznáme aktuální hladinu CO2 v místnosti a tak nevíme kdy a na jak dlouho je potřeba větrat. Samozřejmě by bylo ideální větrat prostřednictvím vzduchotechnické jednotky s integrovanou rekuperační jednotkou, ale to není vždy, hlavně z ekonomických důvodů, alespoň v první fázi možné. Na subjektivní pocit se bohužel nelze při neřízeném větrání spoléhat, protože CO2 je bezbarvý plyn bez zápachu a při nízké relativní vlhkosti je jeho vyšší hladina vnímána jako nižší.

A právě pro monitorování, lokální signalizaci a jednoduchý sběr dat je možné využít čidla CO2, která zprostředkovávají měřená data na sběrnici KNX odkud jsou čtena a ukládána malým webovým serverem. Díky tomu jsou data snadno přístupná přes webový prohlížeč a naměřená data mohou být zpracovávána a vyhodnocována například prostřednictvím Excelu.

Základ tvoří tzv. multifunkční čidla, která měří nejen aktuální hladinu CO2, ale také prostorovou teplotu a relativní vlhkost. Pro lokální signalizaci je možné využít integrovanou tří-barevnou LED, která může signalizovat tři úrovně kvality ovzduší. Pro snadnou instalaci jsou čidla připojena na sběrnici KNX, která je v technologiích budov již léta etablovaným standardem. Tato sběrnice používá kroucenou dvojlinku 2x0.8 mm na které je bezpečné malé napětí DC 29 V a má volnou topologii (pouze nesmí být zapojena do kruhu) a to znamená, že přístroje na sběrnici KNX mohou být připojeny dle aktuálních prostorových možností. Při malé instalaci si vystačíte s jedním napájecím zdrojem a jedním kabelem, kterým postupně projdete všechny místnosti, které chcete monitorovat. V některých případech je také možné použít stávající kabeláž, například nevyužívané ethernetové datové kabely.

Tato nenáročná instalace pomůže v situacích, kdy není dostatek finančních prostředků na plnohodnotnou ventilaci, ale kdy chcete zabránit velkému diskomfortu, který vysoká hladina CO2 působí. Protože čidla sdílejí data prostřednictvím standardizované sběrnice KNX, tak lze při následné instalaci vzduchotechnické jednotky tento systém o tato čidla doplnit a výměnu vzduchu řídit na základě aktuální hladiny CO2, což například v zimních měsících zabraňuje přílišné výměně vzduchu, jejímž důsledkem je vzduch příliš suchý. V některých případech samozřejmě nebude možné hladinu CO2 přirozeným větráním dostatečně snížit, ale tak alespoň budete mít k dispozici data, která budou dokládat, že instalace vzduchotechnické jednotky je opravdu nezbytná.