Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Komunikace LPB, Konnex a M-Bus – OZS164....

Webový server OZS164... pro komunikaci LPB - regulátroy Albatros, Albatros 2

Dávno skončila doba jednoduchých otopných systémů, kdy v prostoru byl jednoduchý termostat který spínal kotel, nebo byl kotel řízení pouze vestavěným kotlovým termostatem. V současné době je důraz kladen na zefektivnění a ekologizaci získávání teplené energie. Z těchto důvodů měníme přístup ke zdrojům tepla a snažíme se jejich potenciál využít v plném rozsahu. Využívají se plynové kotle s plnou modulací výkonu, tepelná čerpadla se scroll kompresory, které dovedou vytápět na takřka desetiny stupně. S příchodem dotačního programu Zelená úsporám zaznamenaly veliký rozmach kotle na peletky a solární kolektory. Pokud chceme všechny tyto zdroje efektivně využívat, potřebujeme kvalitní regulaci, jakou je řada regulátorů Albatros2. Velikou výhodou je, že tento regulátor dokáže všechny zdroje tepla sjednotit a vytvořit jednoduché, ale hlavně jednotné rozhranní.

Takže celou technologii sjednotíme pod jedno rozhranní, to je hezké řeknete si, ale většinou je to rozsáhlé zařízení kdy potřebujeme po nějakou dobu po zprovoznění sledovat chování celé soustavy a případně upravit některé parametry aby se systém choval co nejefektivněji.

Z těchto důvodů přichází na trh pro regulátory řady Albatros2 webový server OZS164.

Vlastnosti

  • Co nám tedy tato vymoženost přinese?

  • Můžeme sledovat teploty na kotlích, na solárních kolektorech, žádané a aktuální teploty topných okruhů a stejně jako aktuální a žádané teploty v prostoru. Všechny tyto parametry můžeme on-line, sledovat a upravovat.

  • Co všechno vám centrála OZS164 nabídne. Jako hlavní její funkce je webový server. Pro jeho zprovoznění propojíme regulátor s centrálou. Pomocí počítače se pak přihlásíme do centrály a velice snadno vygenerujeme internetové stránky pro daný regulátor. Velikým plusem je, že nemusíme stránky programovat což velice usnadňuje zprovoznění.

Výhody

  • Po vygenerování webových stránek vytvoříme ještě jednotlivé uživatelské účty a už schází jen nastavit IP adresu přidělenou pracovníkem IT.

  • Ve vygenerovaných stránkách naleznete menu regulátoru v elegantním grafickém provedení. Pokud chcete celé ovládání zpříjemnit je možné přidat jakýkoliv obrázek. Buď technologické schéma nebo přímo fotografii technologie. Pro rychlý přehled přidáte datové body neboli nejsledovanější teploty a vše je hotovo.

  • Jak se můžeme na vygenerované stránky podívat? Pokud je centrála připojena k místní síti, tak prakticky z jakéhokoliv počítače v místní síti. Pokud je místní síť připojena k internetu můžeme nahlížet na webové stránky odkudkoliv. Webové stránky jsou optimalizovány na rozlišení 1024x764 bodů. Samozřejmě můžete nahlížet a upravovat parametry z jakéhokoliv mobilního zařízení či PDA.

  • Pro nejnáročnější uživatele je tu také možnost integrace webové IP kamery pro sledování dění v okolí technologie přímo do webové stránky.

  • Pro zjednodušení komunikace, přepínání druhu provozu a servisní hlášení můžete vybrat OZS164 ve verzi, kde je integrován GSM modul. Pomocí tohoto rozšíření můžete být okamžitě informováni o chybových a servisních hlášeních na vašem mobilním telefonu.

  • Pokud se tedy chystáte do využívání alternativních zdrojů energie a jejich monitoringu, doporučit nelze nic jiného než kombinaci regulátoru řady Albatros2 v kombinaci s centrálou OZS164.