Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

OZW772 - verze V9: Web server s komunikací KNX

Web server pro dálkové ovládání systémů s regulátory Synco 700, Synco living, RXB, RXL, RDF, RDG a další přes internet

Web server OZW772… se používá především pro:
• Dálkové ovládání a monitoring soustav a přístrojů s komunikací KNX (LTE a S-Mód) pomocí internetového prohlížeče
• Zasílání informací o poruchách a hlášení o stavu systému e-mailem
• Ovládání a monitorování přes obrázky technologických schémat

Nové funkce web serverů OZW772:
• Záznam, grafické zobrazení a zasílání trendů hodnot vybraných datových bodů
• Synchronizace ukládání hodnot datových bodů různých kanálů trendů pro jednodušší vyhodnocování
• Možnost integrace přístrojů s komunikací KNX v S-Módu
• Možnost přístupu přes internetový portál Synco IC bez nutnosti pevné IP adresy
• Silnější heslo: min 8 znaků, 1 velké písmeno, 1 malé písmeno, 1 číslice, 1 spec. znak 
  (Nové heslo v výroby: Password.1)  
• Web server OZW772 může sloužit také jako KNX/IP interface, (KNXnet/IP), využívající svůj vestavěný Ethernet interface
• Zabezpečené připojení pro ACS790 a ETS přes portál Synco IC
• Synchronizace času pomocí NTP časového serveru
• Aktualizace firmwaru web serveru přes portál Synco IC
• Brána pro dálkové ovládání M-Bus web serveru WTV676-HB6035 přes Synco IC

Web server OZW772... umožňuje pomocí technologických schémat zobrazit technická zařízení budovy a přístroje v jednotlivých místnostech se všemi dostupnými datovými body. Uživatel získá lepší přehled, protože soustava a jednotlivé místnosti se zobrazují z jeho pohledu.
Pokud vznikne v systému porucha, může obsluha rychle zasáhnout v místě problému. Pro nastavitelné parametry může obsluha kliknutím otevřít dialogové okno a změnit hodnotu daného parametru.

Uživatel může do technologického schématu vložit také další informace jako jsou odkazy na další funkce soustavy, postup údržby nebo dokumentace k přístroji, apod. Kromě toho mohou uživatelé integrovat také externí odkazy například pro přímý vstup do více otopných soustav. Uživatelé mohou dokonce do obrázku technologického schématu vložit záběry z webových kamer.

www.synco-living.cz/demo

HomeControl IC - nová verze aplikace pro chytré telefony

Web servery řady OZW772 od verze V4 umožňují díky web API zjednodušené ovládání systému Synco living a dalších regulátorů z chytrých telefonů, tabletů a podobných zařízení. Pro iPhone, iPad apod. lze aplikaci HomeControl IC stáhnout z App store, pro přístroje s operačním systémem Android je aplikace ke stažení na Google Play.

Dostupné funkce a nastavení jsou přizpůsobeny malému displeji telefonu. V případě, že je třeba upravit nastavení, které není k dispozici v aplikaci HomeControl IC, je možné toto provést přes internetový prohlížeč stejně jako z PC nebo tabletu.

Připojení aplikace k web serveru je možné přes Siemens portál pro vzdálený přístup Synco IC.


SL Remote - aplikace pro chytré telefony s operačním systémem Android

Aplikace SL Remote byla vyvinuta firmou Tefora ve spolupráci se společností Siemens. Jedná se o elegantní aplikaci pro chytré telefony pro snadné ovládání vytápění / chlazení jednotlivých místností systémem Synco living. Aplikace SL Remote je založena na web API web serveru OZW772. Aplikace podporuje jak běžné připojení přes IP adresu, tak přes Siemens portál pro vzdálený přístup Synco IC. 

SL Remote zobrazí všechny místnosti systému Synco living přehledně jako dlaždice na jedné obrazovce. Kliknutím na dlaždici místnosti nebo dlaždici domácnosti snadno změníte stav topení či chlazení. Aplikace je ke stažení na Google Play.

Máte-li zájem o více podrobností, klikněte ZDE.

Pokud si budete chtít vyzkoušet dálkové ovládání pomocí aplkace SL Remote, připojte se po její instalaci do vašeho zařízení k demo panelu Synco living pomocí těchto přihlašovacích údajů:

IP adresa: https://88.100.254.137:443

Name: User

Password: User


Záznam trendů

Web servery OZW772.. od verze V5 umožňují také zaznamenávání trendů vybraných datových bodů připojených přístrojů s volitelnou vzorkovací frekvencí. Pro záznam trendů jsou k dispozici také datové body integrované přes KNX S-Mód.

K dispozici je 5 kanálů pro záznam trendů: Každý kanál může obsahovat až 100 datových bodů. Kanálu trendu lze přiřadit název. Vzorkovací frekvenci lze pro každý kanál nastavit rozdílně. Vzorkovací frekvenci lze nastavit od 1 sekundy do 25 hodin. Nejkratší možná vzorkovací frekvence pro všech 5 kanálů je 1 datový bod za sekundu.

Vytváření a správa trendů

Data jednotlivých trendů je možné stáhnout přes internetový prohlížeč a zobrazit pomocí tabulkového nebo textového editoru. Pro odesílání zaznamenaných trendů e-mailem je možné definovat až 2 příjemce.Každý kanál trendu může zasílat svá data jednomu nebo oběma příjemcům. Interval pro odesílání může být nastaveni samostatně pro každý trend.

Zaznamenané hodnoty pro každý kanál mohou být od verze V6 graficky zobrazeny přes webové rozhraní.

Grafické znázornění trendů


Funkce "Indikátor spotřeby"

Ve web serverech řady OZW772...od verze V4 je k dispozici nová funkce "Indikátor spotřeby", která načítá hodnoty vybraných datových bodů z přístrojů připojených na sběrnici a porovnává je s hodnotami pro energeticky úsporné nastavení, tzv. "Zelenými limity". Výsledkem je zobrazení "Indikátoru spotřeby" ve formě barevného lístečku podle aktuálně nastavené žádané teploty.


Odečítání údajů o spotřebě

Web servery řady OZW772.. umožňují také odečítat a ukládat údaje z měřičů spotřeby tepla/chladu, vodoměrů, elektroměrů, plynoměrů atd. Tyto údaje je pak možné pravidelně zasílat k vyhodnocení a fakturaci ve formě xls nebo csv souboru nebo je kdykoliv stáhnou přímo z web serveru. Web server získává údaje buď z centrálních jednotek systému Synco living, nebo z regulátorů Synco 700.

Odečítání údajů o spotřebě

Webový server OZW772 lze také použít jako bránu pro vzdálené ovládání M-Bus web serveru WTV676-HB6035.
Jakmile je brána aktivní, můžete přistupovat na webovou stránku M-bus web serveru přes Synco IC. Jakmile je funkce brány aktivována, již nemůžete přistupovat k webovému serveru OZW772.
Pokud je funkce brány neaktivní, zobrazí se webová stránka webového serveru OZW772.


Vlastnosti web serverů řady OZW772 - V9

 • Ovládání z internetového prohlížeče pomocí PC/laptopu nebo chytrého telefonu

 • Ovládání přes aplikaci pro chytré telefony (iPhone a Android)

 • Ovládání přes internetový portál Synco IC s dalšími funkcemi

 • Ovládání a monitorování přístrojů s komunikací KNX v S-Módu
  (Osvětlení, rolety, žaluzie, měřiče spotřeby energií atd.)

 • Vizualizace soustavy v internetovém prohlížeči založená na standardních technologických schématech a uživatelsky vytvořených webových stránkách

 • Brána pro dálkové ovládání M-Bus web serveru WTV676-HB6035 přes Synco IC

 • Zobrazení poruchových hlášení přes internetový prohlížeč

 • Zasílání poruchových hlášení e-mailem až 4 příjemcům

 • Pravidelné zasílání systémových hlášení e-mailem až 4 příjemcům

 • Údaje o spotřebě - Odečítání, zobrazení a zasílání e-mailem až 2 příjemcům

 • Vytváření trendů, grafického zobrazení trendů a odesílání dat trendů až 2 e-mailovým příjemcům

 • Funkce "Indikátor spotřeby energie" pro monitorování hodnot vybraných datových bodů a porovnávání s hodnotami pro energeticky úsporné nastavení, tzv. "Zelenými limity" a jejich zasílání e-mailem až 2 příjemcům

 • Webové služby pro externí aplikace přes Web API (Web Application Programming Interface)

 • Šifrování https, pro e-maily TLS

 • Funkce ACS790

 • Zabezpečené připojení pro ACS a ETS přes portál Synco IC

 • Synchronizace času pomocí NTP časového serveru