Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Programovatelné termostaty a regulátory prostorové teploty – REV34

Regulátor prostorové teploty s tříbodovým výstupem

Důležité upozornění: V březnu 2016 skončila výroba regulátoru REV34DC, nadále je k dispozici pouze provedení REV34 (hodiny a kalendář jsou řízeny vnitřním krystalem).

Týdenní programovatelný PI regulátor pro řízení směšovaného topného okruhu nebo výkonu zdroje tepla.

Nejčastější aplikací těchto regulátorů je přímé řízení pohonu směšovacího ventilu na základě prostorové teploty. Výsledkem je pak cenově příznivé a pro uživatele velmi komfortní řešení regulace například pro vybíjení akumulačních nádob. V porovnání s čerpadlovým vybíjením, kdy teplota otopných těles značně kolísá vlivem vysoké teploty vody v akumulaci a přerušování běhu čerpadla, je subjektivní pocit vnímání tepla otopných těles, jejichž voda je připravována směšováním nesrovnatelně příjemnější.

Dalším podstatným faktem je, že akumulace dovoluje provozovat zdroj tepla s maximální účinností. Stává se tak nejlepším zapojením pro kotle na tuhá paliva. Pro elektrokotle pak umožní získání zvýhodněné sazby za elektrickou energii a překlenutí výpadků v její dodávce. Akumulační nádrž také řeší kombinace s alternativními zdroji tepla (tepelné čerpadlo, solární kolektory atd..).

Ideové schema hydraulického zapojení:

Vlastnosti

  • Napájecí napětí: 3 V DC (2 x 1,5 V AA alkalické baterie)

  • Zatížitelnost výstupních kontaktů: max. 6 (2,5) A při 24 až 250 V AC

  • Rozsah nastavení žádaných teplot: 3 až 35 °C

  • Nastavení spínacích časů: po 10 minutách

Aplikace

  • Pro řízení elektromotorických třípolohových servopohonů s dobou chodu 120 až 150 sekund, vhodné pro použití se zdvihovými nebo rotačními pohony regulačních ventilů.


Výhody

  • Jednoduchá a srozumitelná obsluha

  • Přehledný podsvětlený displej s velkými číslicemi a symboly

  • Textový informační řádek v češtině

  • Jednoduché nastavování regulátoru posuvným přepínačem

  • Možnost dálkového ovládání telefonním spínačem