Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Regulátory řady Synco 700 – Rozšiřující moduly RMZ790

Ovládací jednotka RMZ790

Plug-in typ ovládací jednotka pro použití s regulátory Synco™700.

Vlastnosti

  • Ovládací jednotka se používá pro provedení všech nastavení regulátoru a zobrazení všech požadovaných dat ve spojení s regulátorem. Všechna nastavení provedená na ovládací jednotce jsou předány regulátoru, kde jsou přepsány a uloženy; vlastní ovládací jednotka neukládá žádná data. Informace požadované uživatelem jsou tvořeny regulátorem a předány do ovládací jednotky pro zobrazení.