Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Synco living - Systém automatizace domácnosti – QAX903

Centrální jednotka systému Synco living

Centrální jednotka QAX903

Srdce a mozek systému. Odsud můžete řídit a na displeji kontrolovat všechny funkce nezávisle až ve dvanácti místnostech. Centrální jednotka řídí vytápění, chlazení a ventilaci v bytě nebo rodinném domku.

Kromě toho umožňuje řídit také klimatizační jednotky (split jednotky).

S pomocí modulu pro připojení měřičů WRI982 je možné zaznamenávat, zobrazovat na centrální jednotce QAX913 a přes web server odesílat ke zpracování údaje o spotřebě tepla/chladu, teplé a studené vody, elektrické energie a plynu.

Centrální jednotka slouží také jako ovládací a zobrazovací jednotka pro jeden byt nebo domek.

Vlastnosti

 • Regulace vytápění a chlazení jednotlivých místností pro jednu bytovou jednotku nebo rodinný domek včetně předregulace teploty topné vody pro dvě skupiny místností

 • Řízení centrální ventilace

 • Řízení klimatizačních jednotek (např. split jednotky)

 • Volba provozního režimu, nastavení funkce časovače, prázdnin a zvláštního dne pro domácnost

 • Nezávislé časové programy a provozní režimy pro 12 místností

 • Funkce Nepřítomnost (vytápění, chlazení, ventilace)

 • Letní provoz s předvolenou polohou ventilů pro režim chlazení

 • Zobrazení meteorologických údajů

 • Rádiová komunikace s bezdrátovými přístroji řady Synco living

 • Univerzální vstupy a výstupy

 • Dálkové ovládání pomocí web serveru

 • Odečítání a shromažďování údajů o spotřebě tepla, vody, elektrické energie a plynu

 • Komunikace KNX bezdrátová (868 MHz, obousměrná) a po datové sběrnici

 • Napájecí napětí AC 230 V

Výhody

 • Regulace vytápění a chlazení pro jednu bytovou jednotku nebo rodinný domek.

 • Chlazení radiátory / podlahou se sledováním rosného bodu.

 • Zvýšení žádané teploty pro Útlum a minimální žádané teploty náběhu v závislosti na tlumené venkovní teplotě.

 • Sumarizace požadavků na teplo / chlad z jednotlivých místností.

 • Vytváření signálu požadavku na teplo nebo na chlad jejich odesílání do zdroje tepla a chladu po komunikační sběrnici, přes kontakt výstupního relé nebo spojitým signálem DC 0…10 V z výstupu regulátoru topných okruhů RRV912 nebo regulačního modulu RRV934.

 • Vhodné pro topné a chladicí soustavy s centrálním rozdělovačem (např. podlahové vytápění) a s jednotlivými radiátory s individuálním připojením.

 • Omezení nastavení žádané teploty pro vytápění (max.) a pro chlazení (min.).

 • Regulace prostorové teploty regulátory topných okruhů RRV912 / RRV918 a regulačními servopohony otopných těles SSA955.

 • Regulace teploty náběhu pro 2 nezávislé skupiny místností s funkcí limitace (minimum / maximum) a udržováním teploty zpátečky (vysoká / nízká).

 • Řízení čerpadel skupin místností pomocí univerzálních reléových výstupů.

 • Řízení ventilační jednotky pomocí regulačního modulu RRV934.

 • Funkce nočního chlazení (obtokem rekuperace).

 • Řízení klimatizačních jednotek (split jednotek) pomocí univerzálních výstupů (lokálně nebo na RRV9xx) nebo přes
  S-Mód (KNX TP1).

 • Spuštění klimatizace v jednotlivých místnostech se provádí sepnutím kontaktu v závislosti na tlumené venkovní teplotě, aktuálním stavu místnosti, uzavření oken a požadavku na teplo.

 • Zobrazení křivky průběhu venkovní teploty a tlaku vzduchu za posledních 24 hodin, při použití meteorologického čidla QAC910.

 • Signalizace otevřených oken

 • Zobrazení trendu vývoje počasí (slunečno, oblačno, deštivo).

 • Odečítání a shromažďování údajů o spotřebě tepla, vody, elektrické energie a plynu za použití modulu pro připojení měřičů WRI982.

 • Vzdálený přístup přes komunikační centrály Siemens OZW772.

 • Dálkové ovládání systému Synco living přes web server.