Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Synco living - Systém automatizace domácnosti – QAX910

Centrální jednotka systému Synco living

Upozornění: Již se vevyrábí, uvedeno jen pro informaci, pro případ ztráty dokumentace.

Srdce a mozek systému. Odsud můžete řídit a na displeji kontrolovat všechny funkce nezávisle až ve dvanácti místnostech. Kromě prostorové teploty umí centrální jednotka ovládat osvětlení a rolety až v osmi spínacích skupinách, obsahuje nastavitelné scény osvětlení a rolet. Může sledovat dveřní / okenní spínače a 12 kouřových detektorů. Dále umožňuje řídit ventilační jednotku nebo chlazení.

Systém Synco living můžete také řídit a kontrolovat z lokálně připojeného PC nebo přes internet.

Vlastnosti

 • Řízení regulace místností pro jednu bytovou jednotku nebo rodinný domek včetně předregulace teploty topné vody pro dvě skupiny místností (místnosti s podlahovým vytápěním a s radiátory)

 • Řízení ventilace

 • Řízení klimatizačních jednotek (např. split jednotky)

 • Volba provozního režimu, nastavení funkce časovače, prázdnin a zvláštního dne pro domácnost

 • Nezávislé časové programy a provozní režimy pro 12 místností

 • Funkce nepřítomnosti (vytápění, chlazení, ventilace, osvětlení, rolety) se simulací přítomnosti osob (osvětlení)

 • Monitorování stavu uzavření oken a dveří

 • Letní provoz s předvolenou polohou ventilů pro režim chlazení

 • Zobrazení meteorologických údajů (venkovní teplota, atmosférický tlak, tendence vývoje atmosférického tlaku, krátkodobá předpověď počasí)

 • Řízení přípravy teplé vody s časovým programem a volbou provozního režimu

 • Bezdrátová komunikace s přístroji řady Synco living, Gamma wave a Hager tebis RF

 • Spínací skupiny s univerzálními klávesami pro ovládání osvětlení, rolet a žaluzií

 • Volba scén pro řízení osvětlení a rolet

 • Univerzální vstupy a výstupy

 • Zobrazení důležitých údajů pomocí info stránek

 • Komunikace pro přenos dat podle standardu KNX - bezdrátová (868 MHz, obousměrná) a po sběrnici

 • Napájecí napětí AC 230 V

Výhody

 • Zvýšení žádané teploty pro Útlum a minimální žádané teploty náběhu v závislosti na tlumené venkovní teplotě

 • Shromažďování požadavků na teplo z jednotlivých místností

 • Vytváření signálu požadavku na teplo a odesílání do zdroje po komunikační sběrnici, přes kontakt výstupního relé nebo spojitým signálem DC 0…10 V z výstupu regulátoru topných okruhů RRV912 nebo regulačního modulu RRV934

 • Vhodná pro topné systémy s centrálním rozdělovačem (např. podlahové vytápění) a s jednotlivými radiátory s individuálním připojením

 • Regulace prostorové teploty regulátory topných okruhů RRV912 / RRV918 a regulačními servopohony otopných těles SSA955

 • Regulace teploty náběhu pro 2 nezávislé skupiny místností s funkcí limitace (minimum / maximum)

 • Udržování teploty zpátečky (vysoká / nízká)

 • Řízení čerpadel skupin místností pomocí univerzálních reléových výstupů

 • Řízení nabíjecího čerpadla / přepínacího ventilu přípravy teplé vody pomocí univerzálního reléového výstupu. Snímání teploty teplé vody čidlem připojeným k univerzálnímu vstupu

 • Řízení ventilační jednotky pomocí regulačního modulu RRV934

 • Funkce nočního chlazení (bypass rekuperace)

 • Řízení klimatizačních jednotek (split jednotek) pomocí univerzálních výstupů (lokálně nebo na RRV9xx) nebo S-Mód (KNX TP1)

 • Spuštění klimatizace v jednotlivých místnostech se provádí v závislosti na tlumené venkovní teplotě, aktuálním stavu místnosti, uzavření oken a požadavku na teplo

 • Sledování dveřních a okenní spínačů a detektorů kouře

 • Ovládání osvětlení, rolet a žaluzií pomocí univerzálních kláves, časových programů a událostí

 • Simulace přítomnosti s náhodným spínáním osvětlení kombinovaným s trvalým zapnutím jednoho nebo více světel

 • Vytváření, ukládání a vyvolávání scén

 • Zobrazení průběhu venkovní teploty a tlaku vzduchu za posledních 24 hodin (při použití meteorologického čidla)

 • Zobrazení otevřených dveří nebo oken

 • Zobrazení trendu vývoje počasí (slunečno, oblačno, deštivo)

 • Vzdálený přístup přes komunikační centrály Siemens OZW775 a OZW772