Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Synco living - Systém automatizace domácnosti – QAX913

Centrální jednotka systému Synco living

Centrální jednotka QAX913

Srdce a mozek systému. Odsud můžete řídit a na displeji kontrolovat všechny funkce nezávisle až ve dvanácti místnostech. Centrální jednotka řídí vytápění, chlazení, ventilaci a přípravu teplé vody v bytě nebo rodinném domku.

Navíc zajišťuje také řízení klimatizačních jednotek (split jednotek), osvětlení, rolet a žaluzií a monitoruje dveřní a okenní spínače stejně jako detektory kouře, CO, úniku plynu a vody.

S pomocí modulu pro připojení měřičů WRI982 je možné zaznamenávat, zobrazovat na centrální jednotce QAX913 a přes web server odesílat ke zpracování údaje o spotřebě tepla/chladu, teplé a studené vody, elektrické energie a plynu.Centrální jednotka QAX913 slouží také jako ovládací a zobrazovací jednotka pro byt nebo domek.

Vlastnosti

 • Regulace vytápění a chlazení jednotlivých místností pro jednu bytovou jednotku nebo rodinný domek včetně předregulace teploty topné vody pro dvě skupiny místností

 • Řízení centrální ventilace

 • Řízení klimatizačních jednotek (např. split jednotky)

 • Volba provozního režimu, nastavení funkce časovače, prázdnin a zvláštního dne pro domácnost

 • Nezávislé časové programy a provozní režimy pro 12 místností

 • Funkce nepřítomnosti (vytápění, chlazení, ventilace, příprava teplé vody, osvětlení, rolety) se simulací přítomnosti osob (osvětlení)

 • Sledování dveřních a okenní spínačů, detektorů kouře a detektorů úniku vody

 • Letní provoz s předvolenou polohou ventilů pro režim chlazení

 • Zobrazení meteorologických údajů

 • Řízení přípravy teplé vody s časovým programem a volbou provozního režimu

 • Bezdrátová komunikace s přístroji řady Synco living, Gamma wave a Hager tebis RF

 • Ovládání osvětlení, rolet a scén pomocí 4 párů univerzálních tlačítek, časových programů a událostí

 • Univerzální vstupy a výstupy

 • Dálkové ovládání ručním dálkovým ovladačem nebo web serverem

 • Odečítání a shromažďování údajů o spotřebě tepla, vody, elektrické energie a plynu

 • Komunikace KNX bezdrátová (868 MHz, obousměrná) a po datové sběrnici

 • Napájecí napětí AC 230 V

Výhody

 • Regulace vytápění a chlazení pro jednu bytovou jednotku nebo rodinný domek.

 • Chlazení radiátory / podlahou se sledováním rosného bodu.

 • Zvýšení žádané teploty pro Útlum a minimální žádané teploty náběhu v závislosti na tlumené venkovní teplotě.

 • Sumarizace požadavků na teplo / chlad z jednotlivých místností.

 • Vytváření signálu požadavku na teplo nebo na chlad, jejich odesílání do zdroje tepla a chladu po komunikační sběrnici, přes kontakt výstupního relé nebo spojitým signálem DC 0…10 V z výstupu regulátoru topných okruhů RRV912 nebo regulačního modulu RRV934.

 • Vhodné pro topné a chladicí soustavy s centrálním rozdělovačem (např. podlahové vytápění) a s jednotlivými radiátory s individuálním připojením.

 • Omezení nastavení žádané teploty pro vytápění (max.) a pro chlazení (min.).

 • Regulace prostorové teploty regulátory topných okruhů RRV912 / RRV918 a regulačními servopohony otopných těles SSA955.

 • Regulace teploty náběhu pro 2 nezávislé skupiny místností s funkcí limitace (minimum / maximum) a udržováním teploty zpátečky (vysoká / nízká).

 • Řízení čerpadel skupin místností pomocí univerzálních reléových výstupů.

 • Nabíjecí čerpadlo / přepínací ventil pro přípravu teplé vody ovládaný přes univerzální reléový výstup, čidlo teploty teplé vody v zásobníku připojené přes univerzální vstup.

 • Řízení ventilační jednotky pomocí regulačního modulu RRV934.

 • Funkce nočního chlazení (obtokem rekuperace).

 • Řízení klimatizačních jednotek (split jednotek) pomocí univerzálních výstupů (lokálně nebo na RRV9xx) nebo přes S-Mód (KNX TP1).

 • Spuštění klimatizace v jednotlivých místnostech se provádí sepnutím kontaktu v závislosti na tlumené venkovní teplotě, aktuálním stavu místnosti, uzavření oken a požadavku na teplo.

 • Sledování dveřních a okenní spínačů a detektorů kouře.

 • Sledování detektorů úniku vody, CO a plynu.

 • Uzavírání ventilů na přívodu vody a plynu.

 • Ovládání osvětlení, rolet a žaluzií pomocí univerzálních tlačítek, časových programů a událostí.

 • Simulace přítomnosti s náhodným spínáním osvětlení kombinovaným s trvalým zapnutím jednoho nebo více světel.

 • Vytváření, ukládání a vyvolávání scén.

 • Zobrazení křivky průběhu venkovní teploty a tlaku vzduchu za posledních 24 hodin, při použití meteorologického čidla QAC910.

 • Zobrazení otevřených oken a dveří.

 • Zobrazení trendu vývoje počasí (slunečno, oblačno, deštivo).

 • Odečítání a shromažďování údajů o spotřebě tepla, vody, elektrické energie a plynu za použití modulu pro připojení měřičů WRI982.Vzdálený přístup přes komunikační centrály Siemens OZW772...

 • Dálkové ovládání systému Synco living ručním dálkovým ovladačem nebo přes web server.