Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Synco living - Systém automatizace domácnosti – WRI982

Modul pro připojení měřičů spotřeby (lze použít jen s centrální jednotkou QAX913 nebo QAX903)

Modul WRI982 odečítá údaje z měřičů spotřeby tepla, vody, elektroměrů, plynoměrů, případně měřičů dalších veličin.  Měřiče mohou být připojeny k jednomu ze dvou impulzních vstupů nebo pomocí sběrnice M-bus. Modul WRI982 bezdrátově komunikuje s centrální jednotkou přímo nebo přes zesilovač rádiového signálu.

Pokud je systém Synco living připojen web serverem OZW772 k internetu, je možné naměřené údaje o spotřebě odesílat do specializované firmy ke zpracování a fakturaci.

Impuzlní vstupy:

K modulu WRI982 je možné připojit jakýkoliv měřič (např. měřič tepla, chladu, vodoměr, elektroměr, plynoměr) s jedním z následujících impulzních výstupů:
- Reed kontakt
- Reed kontakt s NAMUR interface
- Polovodičový výstup S0 (měřiče s rozhraním s otevřeným kolektorem s napájením 12 V)

Impulzy se převádějí na spotřebu podle parametrů nastavených při uvádění do provozu. Údaje o spotřebě se ukládají:
- V krátkodobé paměti (kumulativní spotřeba a doba provozu)
- V paměti roční spotřeby (kumulativní spotřeba v den odečtu; den odečtu je možné nastavit na centrální jednotce)
- V paměti pro 12 měsíčních spotřeb (kumulativní spotřeby uložené na konci každého měsíce, hodnoty za posledních 12 měsíců).

M-Bus vstup:

Pro jakýkoliv z měřičů připojených k M-bus komunikaci je možné dotazovat a přenášet aktuální hodnotu, kumulativní spotřebu ke dni odečtu (roční), měsíční hodnoty, dobu provozu, stav měřiče, výrobní číslo stejně jako aktuální kód poruchy.

Vlastnosti

 • Snímá naměřené údaje všech připojených měřičů (teplo/chlad, teplá/studená voda, elektrická energie a plyn), včetně hodnoty po jednotlivých měsících a za poslední fakturační období

 • Odesílá bezdrátově všechny důležité údaje do centrální jednotky QAX903 / QAX913 pomocí komunikace KNX RF (868 MHz, obousměrně)

 • Napájecí napětí AC 230 V


Výhody

 • 2 vstupy pro měřiče s impulzním výstupem s Reed kontaktem, s NAMUR interface nebo polovodičový výstup S0 (měřiče s rozhraním s otevřeným kolektorem s napájením 12 V) 

 • 1 vstup M-bus sběrnici (M-bus MiniMaster) pro připojení až 3 měřičů s M-bus komunikací (slave)

 • K modulu mohou být připojeny následující měřiče (M-bus a impulzní)
  - Měřiče tepla, měřiče chladu a kombinované měřiče teplo/chlad
  - Vodoměry na teplou a studenou vodu
  - Elektroměry
  - Plynoměry
  - Další měřiče (např. pára nebo topný olej)