Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Hager tebis RF

Bezdrátové ovládání osvětlení, rolet, žaluzií a dalších spotřebičů

Centrální jednotka systému Synco living QAX913 umožňuje řídit osvětlení, rolety a žaluzie, případně další domácí spotřebiče. Obsahuje osm spínacích skupin, kterým je možné přiřadit funkci spíače, stmívače, rolety nebo scény. Ovládání se provádí buď ručně, časovým programem nebo na základě tzv. události (soumrakový spínače, režim nepřítomnost, poruchový vstup, atd.) Využívá se komunikační protokol KNX. Komunikace může probíhat buď po sběrnici (KNX TP1) nebo bezdrátově (KNX RF).

Pro bezdrátové řízení se používají RF moduly montované do elektroinstalační krabice společnosti Hager. Vzájemné navázání bezdrátové komunikace mezi Synco living a RF moduly Hager se provádí pomocí konfiguračního SW ETS. K tomuto účelu je nutný signálový převodník TR131A, který po uvedení do provozu zůstává součástí aplikace a za provozu převádí řídicí telegramy mezi TP1 a RF.

Výstupní členy

TRB201

Výstupní člen RF KNX 1 x 16 A pro spínání různých spotřebičů, pro montáž do elektroinstalační krabice, ovládá se vstupními členy nebo dálkovými ovladači Hager tebis RF KNX nebo systémem Synco living.

TRM693G

Kombinovaný člen RF KNX s 1 binárním výstupem 3 A (spínání v nule) a 2 vstupy, montáž do elektroinstalační krabice, výstup je určen pro řízení různých spotřebičů, ovládá se vstupními členy
nebo dálkovými ovladači Hager RF KNX nebo systémem Synco living nebo běžnými instalačními tlačítky připojenými ke vstupům

TRM694G

Kombinovaný člen RF KNX s 1 beznapěťovým reléovým výstupem 4 A a 2 vstupy, montáž do
elektroinstalační krabice, výstup je určen pro řízení různých spotřebičů, ovládá se vstupními členy nebo dálkovými ovladači Hager RF KNX nebo systémem Synco living nebo běžnými instalačními tlačítky připojenými ke vstupům

TRM691E

Výstupní člen RF KNX univerzální stmívač 200 W pro řízení běžných světelných zdrojů, pro montáž do elektroinstalační krabice, ovládá se vstupními členy nebo dálkovými ovladači Hager tebis RF KNX nebo systémem Synco living.Kombinovaný člen RF KNX, univerzální stmívač 200 W pro řízení běžných světelných zdrojů a 2 vstupy, montáž do elektroinstalační krabice, ovládá se vstupními členy nebo dálkovými ovladači Hager RF KNX nebo systémem Synco living nebo běžnými instalačními tlačítky připojenými ke vstupům

TRB221A

Výstupní člen RF KNX pro řízení 1 pohonu rolety nebo žaluzie pro montáž do elektroinstalační krabice, ovládá se vstupními členy nebo dálkovými ovladači Hager tebis RF KNX nebo systémem Synco living

TRM692G

Kombinovaný člen RF KNX s 1 výstupem pro žřízení rolet a žaluzií a 2 vstupy, montáž do elektroinstalační krabice, ovládá se vstupními členy nebo dálkovými ovladači Hager RF KNX nebo systémem Synco living nebo běžnými instalačními tlačítky připojenými ke vstupům

Zásuvkový adaptér

TRC270F

RF KNX dálkově ovládaný adaptér se spínacím výstupem 1 x 16 A pro zasunutí do běžné zásuvky, dálkové řízení připojených spotřebičů, ovládá se dálkovými ovladači Hager tebis RF KNX nebo systémem Synco living, napájení 230 V A

Vstupní člen

TRM702A

Vstupní člen RF KNX pro ovládání výstupních členů, pro montáž do elektroinstalační krabice, funkce spínání ZAP / VYP, stmívání, nahoru / dolů, jednosměrný přístroj vysílač, bateriové napájení

Dálkové ovladače

TU4...

Dálkové ovladače RF KNX pro ovládání osvětlení, rolet, žaluzií nebo světelných nálad, spínání ZAP / VYP, stmívání, nahoru / dolů, scény, napájení lithiová baterie CR 1/3 N 3 V, dodávají se v provedení pro 2, 4, 6 a 18 kanálů

Konfigurace RF modulů Hager

TR131A

Signálový převodníkKNX RF / TP1, slouží ke konfiguraci a vzájemnému propojení RF a TP1 přístrojů a za provozu k převodu mezi KNX RF a TP1 signály, konfigurace se provádí pomocí ETS v S-Módu, napájení z KNX sběrnice

Instalace tvořená RF moduly Hager zahrnuje různé typy přístrojů. Tzv. vstupní členy (senzory), výstupní členy (aktory) a kombinované členy vstupní / výstupní. Přístroje mezi sebou komunikují prostřednictvím rádiového signálu s frekvencí 868 MHz. Dle způsobu komunikace rádiovým signálem se přístroje rozdělují na :
- Jednosměrné přístroje: Vstupní členy, které informaci pouze vysílají
- Obousměrné přístroje: Vstupní členy, které informaci vysílají i přijímají

Vlastnosti

  • Dosah rádiové komunikace: v budovách 30 m, ve volném prostoru do 100 m

  • Frekvence rádiové komunikace 868 MHz

Aplikace

  • Ovládání osvětlení, rolet, žaluzií a dalších spotřebičů ve spolupráci se systémem Synco living