Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Regulátory pro VAV aplikace – RDG400KN a RDG405KN

Nástěnné regulátory s LCD displejem s komunikací KNX

Prostorové regulátory pro řízení vytápění a chlazení v systémech s proměnným průtokem vzduchu.
RDG400KN - Regulace prostorové teploty
RDG405KN - Regulace prostorové teploty a kvality vzduchu
Regulátory se dodávají s nahranou sadou aplikací. Příslušná aplikace se vybírá a aktivuje během uvedení do provozu pomocí DIP přepínačů a ovladacích prvků nebo servisním SW ACS nebo konfiguračním SW ETS

Vlastnosti

 • Spojitá PI regulace

 • Regulace teploty podle prostorového čidla (vestavěného nebo odděleného) nebo teplotního čidla vratného vzduchu

 • Výstup pro servopohon DC 0…10 V a přídavný výstup s řídicím signálem ZAP/VYP, PWM nebo 3-bod

 • Automatické nebo ruční přepínání vytápění / chlazení

 • Druhy provozu: Komfortní, Útlumový a Ochranný režim

 • Tři multifunkční vstupy pro okenní kontakt, detektor přítomnosti, čtečku vstupních karet, oddělené teplotní čidlo, atd.

 • Nastavitelné konfigurační a regulační parametry

 • Omezení maximální nebo minimální nastavitelné žádané teploty

 • Limitace minimálního a maximálního průtoku vzduchu (signál DC 0..10 V)

 • Možnost inverze výstupního signálu

 • AC 24 V napájecí napětí

 • Podsvětlení displeje

 • Komunikace po sběrnici KNX (S-mód a LTE mód)

Aplikace

 • VAV systémy se zap/vyp nebo modulovanými řídicími výstupy:

 • Jednokanálový systém

 • Jednokanálový systém s elektrickým ohřevem

 • Jednokanálový systém a radiátor / podlahové vytápění

 • Jednokanálový systém s topným / chladicím registrem


Výhody

 • Řízení prostorové teploty pomocí vestavěného nebo odděleného teplotního čidla nebo čidla teploty vratného vzduchu

 • Automatické nebo ruční přepínání mezi vytápěním a chlazením

 • Výběr aplikace pomocí DIP přepínačů

 • Výběr provozního režimu pomocí tlačítka na regulátoru

 • Zobrazení aktuální prostorové nebo žádané teploty ve °C , °F nebo obojí

 • Omezení maximální nebo minimální nastavitelné žádané teploty

 • Zamykání ovládacích prvků (automatické a ruční)

 • Tři multifunkční vstupy, volně konfigurovatelné pro:
  - Přepínač druhu provozu (čtečka vstupních karet, okenní kontakt, atd.)
  - Čidlo pro automatické přepínání vytápění / chlazení
  - Oddělené prostorové teplotní čidlo nebo čidlo teploty vratného vzduchu
  - Pro čidlo rosného bodu
  - Povolení chodu elektrického ohřevu (tarif)
  - Poruchový vstup

 • Limitace minimálního a maximálního průtoku vzduchu (signál DC 0..10 V)

 • Limitace teploty pro podlahové vytápění

 • Návrat k továrnímu nastavení konfiguračních a regulačních parametrů