GIB161.1E/MO

Nové rotační servopohony s externím převodníkem ModBus RTU, AC 24 V, 35 Nm.

  • Krouticí moment 35 Nm

  • Úhel natočení 90 stupňů

  • Přestavná doba 150 s

  • Krytí IP54

Aplikace

  • GIB161.1E/MO - AC 24 V, komunikace ModBus RTU, 35 Nm


Výhody

  • Nízká hladina hluku

  • Dlouhá životnost