Rotační servopohony bez zpětné pružiny – Řada GEB...1E INOVACE

Rotační servopohony bez havarijní funce, krouticí moment 20 Nm SILNĚJŠÍ

Elektromotorické servopohony VZT klapek s napájením AC 24 V/DC 24..48 V a AC 100..240 V.

Pro spojitý, dvoubodový nebo tříbodový řídicí signál.

Standardní typy s mechanicky nastavitelným rozsahem nebo typy se zpětnou vazbou, s dvěma pomocnými spínači nebo s elektricky nastavitelným rozsahem.

Vlastnosti

 • Krouticí moment 20 Nm

 • Velikost klapky cca 4 m2

 • Úhel natočení 90 stupňů

 • Přestavná doba 150 s

 • Krytí IP54

 • Rozměry 192 mm (d) x 81 mm (š) x 63 mm (v)

Aplikace

 • GEB141.1E - AC 24 V/DC 24..48 V, 2-bodový, 3-bodový řídicí signál

 • GEB142.1E - AC 24 V/DC 24..48 V, 2-bodový, 3-bodový řídicí signál, zpětnovazební potenciomentr

 • GEB146.1E - AC 24 V/DC 24..48 V, 2-bodový, 3-bodový řídicí signál, 2 pomocné spínače

 • GEB341.1E - AC 100..240 V, 2-bodový, 3-bodový řídicí signál

 • GEB346.1E - AC 100..240 V, 2-bodový, 3-bodový řídicí signál, 2 pomocné spínače

 • GEB361.1E - AC 100..240 V, řízení DC 0/2..10 V

 • GEB161.1E - AC 24 V/DC 24..48 V, řídicí signál DC 0/2..10 V

 • GEB163.1E - AC 24 V/DC 24..48 V, řídicí signál DC 0..35 V

 • GEB164.1E - AC 24 V/DC 24..48 V, řídicí signál DC 0..35 V, 2 pomocné spínače

 • GEB166.1E - AC 24 V/DC 24..48 V, řídicí signál DC 0/2..10 V, 2 pomocné spínače


Výhody

 • Větší počet přeběhů, tišší, energetický úsporný

 • Přesný zpětnovazební potenciometr

 • Patentovaný samocentrovací adaptér pro všechny profily hřídele

 • Univerzální ukazatel polohy klapky

 • Kompaktní konstrukce - jednoduchá instalace

 • Barevně odlišené očíslované kabely