Školení a semináře

Divize Technologie budov společnosti Siemens pro vás připravila sérii školení a seminářů s různým zaměřením. Cílem těchto setkání je informovat Vás o novinkách a trendech v regulační technice pro vytápění, větrání a klimatizaci s ohledem na řešení, která zlepšují efektivnost a snižují náklady na provoz. Každý z účastníků si odnese z těchto školení praktické informace z dané problematiky, které využije při svých instalacích a uvádění do provozu.

Pokud budete mít zájem o další informace, obracejte se na nás telefonicky na čísle 233 033 402 nebo e-mailem: cps.cz@siemens.com

Na následující školení je třeba přihlásit se alespoň týden před termínem konání.

Připravili jsme pro vás tyto semináře:

ŘÍDICÍ SYSTÉMY JAKO NEDÍLNÁ SOUČÁST MODERNÍCH ENERGETICKY EFEKTIVNÍCH BUDOV

Budovy se velmi výrazně podílejí na celkové světové spotřebě energií a stále více tak nabývá na důležitosti jejich
energetická účinnost a udržitelnost. Lidé navíc tráví v budovách naprostou většinu jejich života, a proto je velmi důležité
vytvářet v budovách komfortní prostředí, ve kterém se lidé cítí příjemně a které působí pozitivně na jejich zdravotní stav,
efektivitu a kreativitu.

Obrovskou výzvou je tak dosáhnutí požadovaného komfortu při maximálně efektivním provozu celé budovy.
Pro dosažení tohoto stavu je nutné budovu efektivně řídit a Desigo je řešení, které tyto požadavky splňuje.

Systém  Desigo pro řízení zdrojů tepla, chladu, vzduchotechniky i jednotlivých místností a řešení Desigo CC pro správu
technických systémů v budovách budou představeny na realizovaných projektech nové budovy CIIRC ČVUT v Praze a
výrobního závodu Mölnlycke Health Care ProcedurePak v Havířově, ve kterém jsou mimo jiné řízeny také čisté
prostory.

Místa a termíny konání seminářů včetně možnosti přihlášení najdete zde


Program semináře
8.30 Prezence účastníků
9.00 Zahájení semináře
9.05 Odborné přednášky
13.00 Diskuse, vylosování věcných cen, závěr semináře

Účast na semináři je bezplatná. Seminář je zařazen do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT. Vzdělávací program je ohodnocen 1 kreditním bodem.