Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

QPA84 Regulátor kvality vzduchu

Regulátor kvality vzduchu s vestavěným čidlem směsi plynů (VOC)

 

Vlastnosti

 • Kompaktní regulátor kvality vzduchu v místnosti pro zařízení s odtahem

 • Vestavěné čidlo směsi plynů

 • Regulátor přímo zapíná a vypíná jednofázový ventilátor

 • Instalace bez dalšího nastavování

 • Snadné uvedení do provozu

Aplikace

 • Cítíme-li v místnosti špatný vzduch, mohou za to především plynné organické sloučeniny (VOC neboli směs plynů). Složky této směsi bývají alkohol, aceton, čpavek, metan, benzen apod. Čidlo VOC je schopné tyto složky ve vzduchu detekovat podle koncentrace směsi plynů mění senzor svůj výstupní odpor a tato změna je vyhodnocována mikroprocesorem.

 • QPA84 se používá v odtahových jednotkách pro odvádění nepříjemných pachů, jako je tabákový kouř, tělesné pachy, kuchyňské výpary atd. 

Výhody

 • Regulátor QPA84 zajišťuje dobrou kvalitu vzduchu v místnostipomocí větrání podle potřeby s těmito výhodami :
  * snížení potřebné energie pro ohřev nebo chlazení vzduchu
  * snížení spotřeby elektřiny pro ventilátor
  * menší hlučnost díky kratší době provozu ventilátoru

 • QPA84 optimalizuje dobu běhu ventilátoru a zaručuje dobrou kvalitu vzduchu při proměnlivém znečištění.
  * QPA84 měří nejlepší denní kvalitu. Této hodnotě se přizpůsobuje hranice sepnutí kontaktu.
  * QPA84 pracuje zcela automaticky, nevyžaduje obsluhu.

 • QPA84 je snadné uvést do provozu
  * Připojuje se podobně jako vypínač
  * Čidlo nevyžaduje údržbu ani pravidelnou kalibraci
  * Snadná montáž na běžné instalační krabice