Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer

QPA84 Regulátor kvality vzduchu

Regulátor kvality vzduchu s vestavěným čidlem směsi plynů (VOC)

 Integrovaný VOC senzor měří ve vzduchu koncentraci těkavých látek a plynů, jako jsou tabákový kouř, tělesné pachy, výpary z kuchyně, oxid uhelnatý, metan, etanol, aceton, metanol, atd.
Naměřené koncentrace se porovnávají s žádanou hodnotou. Jakmile se žádaná hodnota překročí, výstup Y1 spustí ventilátor nebo otevře klapku. Když se kvalita vzduchu větráním nebo jinými vlivy zlepší, přístroj připojený k výstupu Y1 se vypne.

Regulátor QPA84 se z výroby dodává s nastavenou žádanou hodnotou. Jakmile je regulátor připojen k napájení, algoritmus samočinné adaptace zajišťuje, že žádaná hodnota kvality vnitřního vzduchu bude přizpůsobena místní kvalitě přívodního vzduchu.
Bod sepnutí výstupu Y1 lze přizpůsobit změnou polohy nastavovací propojky uvnitř přístroje.

Vlastnosti

 • Kompaktní regulátor kvality vzduchu v místnosti pro řízení odtahového ventilátoru nebo klapky

 • Vestavěné čidlo směsi plynů

 • Instalace bez dalšího nastavování

 • Snadné uvedení do provozu

Aplikace

V zařízeních pro větrání a klimatizaci, pro zvýšení komfortu a optimalizaci spotřeby energie díky regulaci na základě potřeby a kvality vzduchu.
Regulátor kvality vzduchu QAP84 se používá v jednoduchých ventilačních systémech, kde je potřeba odvést z místnosti nepříjemné pachy a plyny. Zvláště v místnostech s proměnlivou zátěží může regulátor optimalizovat dobu větrání a současně udržet dobrou kvalitu vzduchu. Regulátor se používá především tam, kde se ventilátor nebo pohon odtahové klapky ovládal ručně nebo časovým spínačem.

Typické oblasti použití:

 • Menší restaurace, bary, kluby, bistra

 • Salonky

 • Kuřárny a odpočinkové místnosti

 • Kuchyně

 • Převlékárny a šatny

 • Řízené větrání obytných místností

Výhody

 • Regulátor QPA84 zajišťuje dobrou kvalitu vzduchu v místnostipomocí větrání podle potřeby s těmito výhodami :
  * snížení potřebné energie pro ohřev nebo chlazení vzduchu
  * snížení spotřeby elektřiny pro ventilátor
  * menší hlučnost díky kratší době provozu ventilátoru

 • QPA84 optimalizuje dobu běhu ventilátoru a zaručuje dobrou kvalitu vzduchu při proměnlivém znečištění.
  * QPA84 měří nejlepší denní kvalitu. Této hodnotě se přizpůsobuje hranice sepnutí kontaktu.
  * QPA84 pracuje zcela automaticky, nevyžaduje obsluhu.

 • QPA84 je snadné uvést do provozu
  * Připojuje se podobně jako vypínač
  * Čidlo nevyžaduje údržbu ani pravidelnou kalibraci
  * Snadná montáž na běžné elektroinstalační krabice