Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer

Kanálová čidla kvality vzduchu QPM..

Kombinovaná čidla pro měření VOC, CO2, vlhkosti a teploty

Čidla CO2 se dodávají ve dvou produktových řadách, které se liší přesností měření a dlouhodobým driftem:
Řada Standard:
Přesnost měření: (50 ppm + 2 % měřné hodnoty)
Dlouhodobý drift: 5% měřicího rozsahu / 5 let (typicky)
Řada Basic:
Přesnost měření: (60 ppm + 4 % měřné hodnoty)
Dlouhodobý drift: 7% měřicího rozsahu / 5 let (typicky)

Vlastnosti

 • Snímač COzaložený na měření infračervené absorpce (NDIR) = non dispersive infrared) nevyžadující údržbu

 • Snímač  VOC  založený na polovodiči oxidu zinku (VOC = těkavé organické sloučeniny (směsné plyny))

 • Kombinovaný snímač CO/ teplota (aktivní nebo pasivní) a CO/ vlhkost / teplota

 • Volitelný pasivní snímací prvek pro teplotu

 • Není nutná rekalibrace 

 • Napájecí napětí AC 24 V nebo DC 15…35 V

 • Signálové výstupy DC 0...10 V nebo DC 0...5 V

Jednotlivé typy a provedení řady Standard

 • QPM1100- Čidlo VOC, výstup 0...10 V nebo 0...5 V

 • QPM2100 - Čidlo CO, výstup 0...10 V nebo 0...5 V

 • QPM2102 - Čidlo CO, výstup 0...10 V nebo 0...5 V / VOC, výstup 0...10 V nebo 0...5 V

 • QPM2102D - Displej, čidlo CO, výstup 0...10 V nebo 0...5 V / VOC, výstup 0...10 V nebo 0...5 V

 • QPM2160 - Čidlo CO, výstup 0...10 V nebo 0...5 V / teplota, výstup 0...10 V nebo 0...5 V

 • QPM2160D - Displej, čidlo CO, výstup 0...10 V nebo 0...5 V / teplota, výstup 0...10 V nebo 0...5 V

 • QPM2162 - Čidlo CO, výstup 0...10 V nebo 0...5 V /  relativní vlhkost, výstup 0...10 V nebo 0...5 V / 
  teplota, výstup 0...10 V nebo 0...5 V

 • QPM2160D - Displej, čidlo CO, výstup 0...10 V nebo 0...5 V /  relativní vlhkost, výstup 0...10 V nebo 0...5 V / 
  teplota, výstup 0...10 V nebo 0...5 Vteplota, výstup 0...10 V nebo 0...5 V

 • QPM2180 - Čidlo CO, výstup 0...10 V nebo 0...5 V / teplota - pasivní

Jednotlivé typy a provedení řady Basic

 • QPM1104 - Čidlo CO, výstup 0...10 V

 • QPM1164 - Čidlo CO, výstup 0...10 V / teplota, výstup 0...10 V

Aplikace

 • V zařízeních pro větrání a klimatizaci, pro optimalizaci komfortu a spotřeby energie v místnostech prostřednictvím regulace dle potřeby a kvality vzduchu. Čidla měří :
  * Koncentraci CO2 ve VZT kanálu
  * Koncentraci VOC ve VZT kanálu – indikace pachů, např. tabákový kouř, tělesný pach, nebo výpary z materiálů
  * Relativní vlhkost ve VZT kanálu
  * Teplotu ve VZT kanálu

 • Čidla QPM… lze použít pro tyto aplikace:
  * Čidlo pro regulaci na přívodu, nebo na odtahu
  * Snímače pro řídící systém budovy a/nebo pro zobrazení hodnot

 • Typické aplikace :
  *  Měření koncentrace CO 2  a VOC : Sály, haly, veletržní a výstavní pavilóny, restaurace, kantýny, nákupní centra, těloc-vičny, konferenční místnosti a sály atd.
  * Měření koncentrace CO2  : Ve VZT zařízeních pro prostory s časově se měnícím obsazením osob, kde je zakázano kouření, např. mu-zea, kina, divadla, posluchárny, školy, auditoria atd.
  * Čidla QPM… nelze použít pro bezpečnostní signalizaci, např. jako snímače pro  havarijní signalizaci kouře nebo plynu.
  * Čidla nesmějí být použity ve venkovním prostředí !

Výhody

 • Čidla QPM… lze připojit ke všem regulátorům, řídícím systémům a přístrojům, které jsou schopné zpracovat výstupní signály čidla DC 0...10 V nebo DC 0...5 V.