Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Čidla teploty - Symaro T - QAE2164..., QAE2174...

Ponorná čidla teploty


Aktivní čidla pro měření teploty vody v potrubích a zásobnících.

Ponorné čidlo měří teplotu vody snímacím prvkem, jehož elektrický odpor se mění v závislosti na teplotě. Změna se převádí na aktivní výstupní signál DC 0...10 V nebo
4….20 mA v závislosti na typu čidla. Výstupní signál odpovídá zvolenému teplotnímu rozsahu.

Vlastnosti

 • Rozsah měření -10...+120 °C s možností změny rozsahu na 0...100 °C nebo 0...70 °C

 • Výstupní signál DC 0 -10 V nebo 4 - 20 mA

 • Napájení AC 24 V nebo DC 13,5...35 V

 • Délka ponoru 100 mm a 150 mm

 • Časová konstanta s ochrannou jímkou 30 s, bez ochranné jímky 8 s

 • Tlaková třída PN 10 resp. PN 16 nebo PN 40

Aplikace

 • Regulace nebo omezení teploty topné vody.

 • Omezení teploty vratné vody.

 • Regulace ohřevu teplé vody (TV).

Jednotlivé typy a provedení

 • QAE2164.010 - ponorné čidlo, 100 mm, DC 0...10 V

 • QAE2164.015 - ponorné čidlo, 100 mm, DC 0...10 V

 • QAE2174.010 - ponorné čidlo, 100 mm, 4...20 mA

 • QAE2174.015 - ponorné čidlo, 150 mm, 4...20 mA