Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Čidla teploty - Symaro T - QAF63...

Protimrazová čidla s aktivním výstupem

Čidlo snímá pomocí plynem plněné kapiláry a membrány nejnižší teplotu, která se vyskytne podél kapiláry v délce alespoň 250 mm.

Pokud je protimrazové čidlo správně umístěno na výstupu vzduchu z topného výměníku, zaregistruje nejnižší teplotu i v případě tepelné stratifikace vzduchu. Tlak plynu v kapiláře způsobí pohyb membrány. Tento pohyb se pomocí indukčního měřicího systému převádí na elektrický signál. Ten je elektronicky zesílen na výstupní signál DC 0…10 V.

Aby bylo zajištěno, že je nejnižší teplota dosažena podél kapiláry, musí být teplota membrány uvnitř čidla vždy vyšší, než je teplota kapiláry. To je zajištěno topným článkem uvnitř pouzdra čidla, který udržuje teplotu membrány nad 15 ° C, dokud okolní teplota neklesne pod -15 ° C.

Vlastnosti

  • Rozsah měření: 0...+15 °C

  • Signálový výstup DC 0...10 V

  • Napájecí napětí AC 24 V

Aplikace

  • Obvykle: teplovodní výměník, kde hrozí nebezpečí zamrznutí způsobené přiváděným chladným venkovním vzduchem

  • Kde je třeba vypnout ventilátory, otevřít ventily, uzavřít klapky nebo je třeba provést jiné akce řídicím systémem, aby nedošlo k zamrznutí

Jednotlivé typy a provedení

  • QAF63.2-J - Protimrazové čidlo, kapilára 2 m

  • QAF63.6-J - Protimrazové čidlo, kapilára 6 m