Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Čidla teploty - Symaro T - QAF64...

Protimrazová čidla s aktivními výstupy 0 - 10 V a reléovým výstupem s přepínacími kontakty

 

Čidlo snímá pomocí plynem plněné kapiláry a membrány nejnižší teplotu, která se vyskytne podél kapiláry v délce alespoň 250 mm.
Pokud je protimrazové čidlo správně umístěno na výstupu vzduchu z topného výměníku, zaregistruje nejnižší teplotu i v případě tepelné stratifikace vzduchu. Tlak plynu v kapiláře způsobí pohyb membrány. Tento pohyb se pomocí indukčního měřicího systému převádí na elektrický signál. Ten je elektronicky zesílen na výstupní signál DC 0…10 V (svorka B).
Protimrazové čidlo plní svou úlohu pomocí tří nezávislých funkcí:
1.  Spojitě otevírá ventil vytápění v rozsahu
     proporcionálního řízení.
2.  Pomocí výstupního relé vypíná ventilátory a uzavírá
     vzduchové klapky.
3.  Poskytuje naměřenou teplotu k dalšímu zpracování.

Měřicí signál je pak protimrazovým čidlem používán jako protimrazový signál a také pro regulaci ventilu. Protimrazový signál začíná narůstat 6 K nad nastavenou protimrazovou teplotou.

Protimrazový signál se přidává k řídicímu signálu pro ventil, který je přiveden na vstupní svorku Y. To způsobí, že se ventil topného výměníku dostane do své plně otevřené polohy vyplývající z řídicího signálu na výstupu Y10, ještě než se výstupní relé přepne do polohy "Mrazový alarm" (Q11-Q12). Tato funkce zabraňuje častému spínání během fáze náběhu zařízení.

Vlastnosti

  • Rozsah měření: 0...+15 °C

  • Výstup DC 0...10 V odpovídající naměřené teplotě v rozsahu 0...+15 °C

  • Výstup DC 0...10 V pro řízení ventilu

  • Releový výstup pro vypnutí ventilátoru, uzavření VZT klapky, apod.

  • Napájecí napětí AC 24 V

Aplikace

  • Obvykle: teplovodní výměník, kde hrozí nebezpečí zamrznutí způsobené přiváděným chladným venkovním vzduchem

  • Tam kde je třeba k ochraně proti zamrznutí vypnout ventilátory, otevřít ventily, uzavřít klapky nebo je třeba provést jiné akce řídicím systémem

  • Tam kde je nutno hlásit nebezpečí zamrznutí

Jednotlové typy a provedení

  • QAF64.2-J - Aktivní protimrazové čidlo, kapilára 2 m

  • QAF64.6-J - Aktivní protimrazové čidlo, kapilára 6 m