Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Čidla teploty - Symaro T - QAF81...

Protimrazové termostaty

Protimrazové termostaty QAF81... se používají ke sledování teploty vzduchu za tepelnými výměníky v systémech větrání a klimatizace, aby se zabránilo jejich poškození mrazem. Termostaty vynikají malou spínací hysterezí a dobrou reprodukovatelností.
Reset se provádí automaticky (u provedení QAF81.6M se reset provádí ručně).

Vlastnosti

 • Rozsah nastavení: -5...+15 °C

 • Krytí IP54 (s kabelovou průchodkou IP65 )

 • Malá spínací hystereze

Aplikace

 • Protimrazový termostat se může použít pro následující funkce ochrany proti zamrznutí:
  –   Zastavení chodu ventilátoru
  –   Uzavření klapky venkovního vzduchu
  –   Otevření ventilu topného výměníku na 100 %
  –   Spuštění čerpadla topného výměníku
  –   Vypnutí chladiče (kondenzátoru) a zvlhčovače
  –   Aktivace vizuálního a/nebo zvukového hlášení poruchy

Jednotlivé typy a provedení

 • QAF81.3 - protimrazový termostat, kapilára 3 m, automatický reset

 • QAF81.6 - protimrazový termostat, kapilára 6 m, automatický reset

 • QAF81.6M - protimrazový termostat, kapilára 6 m, ruční reset