Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Čidla teploty - Symaro T - QAM2161.040, QAM2171.040

Kanálová teplotní čidla

QAM2171.040

Aktivní čidla pro měření teploty vzduchu ve VZT kanálech.

Čidla měří teplotu vzduchu snímacím prvkem, jehož elektrický odpor se mění v závislosti na teplotě. Změna se převádí na aktivní výstupní signál DC 0...10 V nebo
4….20 mA v závislosti na typu čidla. Výstupní signál odpovídá zvolenému teplotnímu rozsahu.

Vlastnosti

 • Rozsah měření -50...+50 °C,  0...+50 °C nebo -35...+35 °C

 • Výstupní signál DC 0 - 10 V nebo 4 - 20 mA

 • Napájení AC 24 V nebo DC 13,5...35 V

 • Délka kapiláry 0,4 m

 • Časová konstanta 30 s

Aplikace

 • Čidlo teploty přívodního nebo odtahového vzduchu

 • Omezovací čidlo, např. omezení minimální teploty přívodního vzduchu

 • Referenční čidlo, např. pro posun žádané prostorové teploty v závislosti na venkovní teplotě

 • Čidlo teploty pro regulaci rosného bodu.

 • Měřicí čidlo, např. pro měření hodnoty regulované veličiny nebo pro připojení do řídicího systému budovy

Výhody

 • Čidlo měří průměr teplot, tím jsou výsledky měření více spolehlivé a nezávislé na místě měření a podmínkách proudění vzduchu.

Jednotlivé typy a provedení

 • QAM2161.040 - kanálové čidlo, kapilára 0,4 m, DC 0...10 V

 • QAM2171.040 - kanálové čidlo, kapilára 0,4 m, 4...20 mA