Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Diferenční čidlo tlaku QBM68.. s komunikací ModBus

Čidlo tlakové diference tlaku a proudění


Čidlo tlakové diference pro vzduch a nekorosivní plyny.

Vlastnosti

 • Měřící rozsah :
  QBM68.1200: 1x 0...1250 [Pa], bez LCD
  QBM68.1200D: 1x 0...1250 [Pa], s LCD
  QBM68.2500: 1x 0…2500 [Pa], bez LCD
  QBM68.2500D: 1x 0…2500 [Pa], s LCD
  QBM68.1212:  2x 0…1250 [Pa], bez LCD
  QBM68.1212D:  2x 0…1250 [Pa], s LCD
  QBM68.2512:  1x 0…2500 [Pa], 1x 0...1250 [Pa] bez LCD
  QBM68.2512D:  1x 0…2500 [Pa], 1x 0...1250 [Pa] s LCD
  QBM68.2525:  2x 0…2500 [Pa], bez LCD

 • Napěťový výstupní signál DC 0 - 10 V

 • ModBus RTU (RS485)

 • Kalibrace nulového bodu

 • Napájení AC 24 [V] +/- 15 [%], 50/60 [Hz] nebo DC 15...35 [V]

Aplikace

 • Čidlo tlakové diference je vhodné pro aplikace kde je požadován analogový výstup  0...10 [V] nebo sdílení měřených dat na sběrnici ModBus. Navíc čidlo na sběrnici ModBus může sdílet vypočtené hodnoty o rychlosti proudění vzduchu.

 • Oblast použití·:
  Měření minimálních tlakových diferencí ve větracích a klimatizačních potrubích·
  Kontrola průtoku vzduchu· Sledování stavu filtrů a regulace chodu ventilátorů·
  Sledování tlaku v laboratořích, výrobních zónách a zónách vyžadujících speciálnípodmínky
  Pro dosažení proměnlivého průtoku vzduchu ve VAV zařízeních v dodávce a odvětrávánívzduchu


Výhody

 • Kombinace výstupů 0...10 [V] a na sběrnici ModBus

 • Výpočet rychlosti proudění vzduchu z tlakové diference a zadaných parametrů potrubí